Partneri:    Filmový festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Teplé dve percentá


© 2014 Iniciatíva Inakosť,
všetky práva vyhradené

Sponzorovaný hosting od WebSupport.sk

Vlastný virtuálny server od 5,65 € od WebSupport.sk

Bookmark and Share
Podporovateľov registrovaných partnerstiev pribúda, odporcov ubúda
Dátum pridania:: 14.08.2012, Autor: Iniciatíva InakosťObčianske
združenie Iniciatíva Inakosť realizovalo s podporou Rosa Luxemburg Foundation v júli 2012 prostredníctvom Agentúry FOCUS prieskum verejnej mienky na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva SR - 1026 osôb.

Rovnako, ako prieskumy z júna 2008 a septembra 2009, aj tento prieskum potvrdil, že verejná mienka je už v značnom rozsahu posunutá v prospech prijatia zákona o registrovanom partnerstve. Zástancov zákona bolo v júli 2012 už o 9 % viac ako jeho odporcov, čo je nárast o 5 % od roku 2009.

Prijatie zákona o registrovanom partnerstve by určite alebo skôr áno podporilo 47 % respondentov (určite alebo skôr nie 38 % a nevie 15 %).

Prieskum tiež opätovne potvrdil, že  verejnosť nemá výhrady k reálnemu obsahu tohto zákona. Na otázku, ktoré z nasledujúcich práv a povinností by mali mať osoby rovnakého pohlavia, teda dvaja gejovia alebo dve lesby žijúce ako pár, odpovedalo určite áno alebo skôr áno:


>> prístup k informáciám o zdravotnom stave partnera/partnerky – 75  % respondentov,

>> nárok na voľno v zamestnaní pri úmrtí partnera/partnerky na zabezpečenie pohrebu – 73  % respondentov,

>> nárok na priznanie ošetrovného počas opatrovania chorého partnera/partnerky –    61  % respondentov,

>>  právo navzájom po sebe dediť – 60 % respondentov,

>> nárok na voľno v zamestnaní, ak partner/partnerka potrebuje sprievod k lekárovi –    58  % respondentov,

>>   možnosť vytvárať bezpodielové spoluvlastníctvo – 57  % respondentov,

>> vzájomnú vyživovaciu povinnosť medzi partnermi/partnerkami – 50  % respondentov (iba 31 % odpovedalo určite nie alebo skôr nie),

>> nárok na poberanie dôchodku po zosnulom partnerovi/partnerke – 48 % respondentov (iba 36 % odpovedalo určite nie alebo skôr nie),

>>  právo mať daňové úľavy – 45 % respondentov (iba 38 % odpovedalo určite nie alebo skôr nie).


Prieskumy verejnej mienky dlhodobo opakovane potvrdzujú, že na Slovensku sú splnené spoločenské predpoklady na prijatie zákona o registrovanom partnerstve tak, ako je to dnes už vo väčšine štátov EÚ.

„Vyzývame politikov hlásiacich sa k hodnotám, ktoré uznávajú štandardné európske  politické zoskupenia, aby konečne prijali zákon o registrovanom partnerstve. Na Slovensku sú na prijatie tohto zákona už dávno splnené všetky spoločensko-politické predpoklady.“ uviedol zástupca Iniciatívy Inakosť Július Kolenič.V Bratislave dňa 14. augusta 2012

Iniciatíva Inakosť