If you are not redirected automatically, follow the link to facebook.com/inakost
Bookmark and Share
Projekt Berln-Jogjakarta : Obeami holokaustu boli aj gejovia a lesby
Dtum pridania:: 12.07.2011, Autor: redakcia

Tlaová správa 24.1. 2011

27. januára je Medzinárodný de pamiatky obetí holokaustu, pripomíname si milióny udí zavradených nacistami, medzi nimi 6 miliónov idov a tie tisícky gejov a lesieb. Iniciatíva Inakos pri tejto príleitosti pozýva na výstavu, diskusiu a filmy v rámci projektu Berlín-Jogjakarta.

Nacisti systematicky prenasledovali a vradili idov, ale aj iné skupiny, z rasových i ideologických dôvodov. Ciemi boli napríklad politickí oponenti, Rómovia, Jehovovi svedkovia, udia s mentálnym i fyzickým postihnutím, ale taktie gejovia, lesby, bisexuálni a transsexuálni udia. V Berlíne, San Franciscu a Amsterdame neheterosexuálne obete nacizmu u pripomínajú pamätníky, na Slovensku sú tieto skutonosti zatia takmer neznáme.

Iniciatíva Inakos preto v spolupráci s partnermi uvádza na Slovensko projekt Berlín-Jogjakarta, ktorý chce poukáza na nacistické prenasledovanie neheterosexuálov, ucti si tieto obete a zárove osvetli, ako sa medzinárodné normy pre udské práva uplatujú v súasnosti. Projekt pozostáva z putovnej výstavy, sprievodných filmových projekcií a diskusie.

 „Éra nacizmu je príkladom toho, kam a nenávis k udskej rozmanitosti a predsudky môu vies. Radi by sme projektom Berlín-Jogjakarta prispeli k tomu, aby udia ani na Slovensku na tragédiu holokaustu nezabúdali, a zárove, aby sme všetci boli pripravení postavi sa proti rasizmu, antisemitizmu a homofóbii okolo nás aj v súasnosti,“ hovorí Ján Benec z Inakosti.

Projekt Berlín-Jogjakarta sa na Slovensku uskutouje pod patronátom podpredsedu vlády SR pre udské práva a národnostné menšiny, pána Rudolfa Chmela, a pod patronátom verejného ochrancu práv SR, pána Pavla Kandráa.

Ombudsman Kandrá komentuje: ”Pre záštitu som sa rozhodol z dôvodu, e projekt – výstavu povaujem za jednu z foriem, ktorá pribliuje ivot neheterosexuálnych udí v ase fašistickej expanzie a jej vyvrcholenia – vzniku druhej svetovej vojny. Išlo o obdobie, kedy boli najhrubším spôsobom porušované udské práva a slobody udí, vrátane osôb neheterosexuálnej orientácie, ktorých práva vnímam tak, ako to zdôrazujú významné medzinárodné dokumenty i Ústava Slovenskej republiky.”

Putovná výstava Berlín-Jogjakarta zaala vernisáou 11. 2. 
v OPEN Gallery v Bratislave a trvala do 15. 3. 2011.  
Uskutonené sprievodné podujatia pri príleitosti úvodnej výstavy boli:
- verejná diskusia (11.2. o 19:00, Open Gallery)
- verejný odposluch rozhlasovej adaptácie hry "Faust. Faust je mtvy" (22.3., Open Gallery)
- filmová projekcia "Bent" (8.2. , VŠMU-Svoradova 2)
- filmová projekcia "Paragraf 175" (25. 2. o 19:00, OPEN Gallery)


Projekt Berlín-Jogjakarta na Slovensku organizuje Iniciatíva Inakos, priom autorom projektu je poská organizácia KPH (Kampania Przeciw Homofobii) a projekt sa uskutouje vaka podpore Nadácie Rózy Luxemburgovej. Partnermi v Bratislave sú Filmový festival inakosti, Nadácia otvorenej spolonosti a Poský inštitút.


Web-verziu výstavy si môete stiahnu v podobe PDF súboru (7,7 MB) kliknutím na ikonu nišie:

                                               


 

alšie príleitosti zhliadnu výstavu Berlín-Jogjakarta
(v prípade záujmu o zapoianie výstavy prosím píšte na inakost@inakost.sk):

Banská Bystrica
1.4.-18.4.2011
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Pedagogická fakulta

Bratislava
28.5.-4.6.2011
Dúhový Pride Bratislava 2011

Banská Štiavnica
15.6 - 14.7. 2011 - Artcafe Banská Štiavnica
15.7.- 15.8.2011  - ICM Banská Štiavnica
16.8.2011 - 5.9.2011-  OZ Štokovec - elezniná stanica B. Štiavnica
Kontakt: 045/6922151 , bs@icm.sk

Brno
2.11.-16.11.2011
Mezipatra (Czech Queer Film Festival)

Terezín 
24.11.2011-31.1.2012
Památník Terezín

Praha
18.5.-19.8. 2012
eská spolenost AIDS pomoc, Dm svtla

Partizánske
2.9.-31.9. 2012
Informané centrum mladých

- - -

Plagát úvodnej výstavy v Bratislave:

 

-->