If you are not redirected automatically, follow the link to facebook.com/inakost
Bookmark and Share
Bratislava spomna na Stonewall : pozvnka na 3. jla 2009
Dtum pridania:: 27.6.2009, Autor: redakcia

Iniciatíva Inakos v spolupráci s Britskou ambasádou pozýva širokú verejnos na podujatie „Bratislava spomína na Stonewall“, na oslavu 40. výroia mínika v boji za slobody a práva lesieb, gejov, bi a trans udí. Podujatie sa koná pod záštitou britského vevyslanca na Slovensku, Michaela Robertsa, partnerskou organizáciou podujatia je Amnesty International Slovensko.

Podujatie sa uskutoní v Štúdiu 12 (Jakubovo nám. 12, Bratislava), v piatok 3. júla 2009, so zaiatkom o 17:00. Vstup na premietanie filmu „Pred Stonewallom“ a následnú diskusiu o udských právach je voný.


O Stonewall Riots   

Na sklonku 60tych rokov v USA boli páry rovnakého pohlavia bene zatýkané za to, e spolu tancovali, bozkávali sa i inak prejavovali svoju vzájomnú náklonnos. Nosi šaty opaného pohlavia bolo políciou taktie povaované za nezákonné. Polícia reagovala zatýkaním, verbálnymi aj fyzickými útokmi.

V noci z 27. na 28. júna 1969 sa však rutinná policajná razia v gejskom bare Stonewall Inn v New Yorku zmenila v otvorený koflikt. Návštevníci baru sa rozhodli bráni. Vyústilo  to do niekokodových spontánnych nepokojov, do otvorenej vzbury verejnosti proti štátnej perzekúcii. Udalosti sa zapísali do histórie ako „Stonewall Riots“.

Presne o rok sa konal prvý „Gay Pride March“ (Pochod gejskej hrdosti) v Los Angeles  a v New Yorku, ako spomienka na výroie Stonewallu.  Podobné pochody sa odvtedy organizujú po celom svete, zvyajne na konci júna.  Stonewallské nepokoje sa oznaujú za poiatok moderného hnutia za práva a slobody lesieb, gejov, bi a trans udí, v USA i celosvetovo. V Bratislave 27. júna 2009

Ján Benec
predseda správnej rady Iniciatívy Inakos

- - -


O filme „Pred Stonewallom“
(Before Stonewall,  USA 1985, EN + CZ tit., 87 min, DVD)
 
Réia: Greta Schiller
Hrajú: Rita Mae Brown (rozprávaka) a skutoní pamätníci historických udalostí


V roku 1969 sa pravidelní návštevníci baru Stonewall Inn v newyorkskom Greenwich Village rozhodli bráni, o premenilo rutinný policajný zásah v trojdenné nepokoje, ktoré znamenali poiatok Hnutia za oslobodenie gejov, lesieb, bi a trans udí. Pred Stonewallom skúma historické pozadie tohto náhleho výbuchu politickej energie - od sociálneho experimentovania búrlivých  20. rokov, odhalenia skutonej vekosti skrytej komunity poas 2. svetovej vojny, vytváranie obetných baránkov z homosexuálov poas McCarthyho éry, po rozvoj ranného hnutia za práva homofilov – a poskytuje pouný a pútavý obraz histórie homosexuálnej skúsenosti v Amerike.Fotogalria
-->