/* Iniciatďż˝va Inakosďż˝ - Archív článkov - Odpovede kandidátov na post primátora Bratislavy na otázky položené v Otvorenom liste Iniciatívy Inakosť
Partneri:    Filmovďż˝ festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Teplďż˝ dve percentďż˝


© 2014 Iniciatíva Inakosť,
všetky práva vyhradené

Sponzorovanďż˝ hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Odpovede kandidátov na post primátora Bratislavy na otázky položené v Otvorenom liste Iniciatívy Inakosť

2006-11-28 12:33:01
RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. (54), vedecký pracovník (KSS):
 1. Samozrejme, ako každí občania.


 2. Samozrejme, ako každí občania.


 3. Samozrejme, hovorím o tom aj Ústava SR.


 4. Samozrejme, o podrobnostiach zákonnej úpravy je možné diskutovať.


 5. Samozrejme.


 6. Zabezpečiť aby zákony platili pre každého rovnako a mediálne propagovať rovnosť v rôznorodosti a v inakosti.
Ing. Andrej Ďurkovský (48), primátor Bratislava (SDKÚ-DS, KDH):

Vážený pán Kolenič,

Bratislava bola tradične tolerantným, multikultúrnym a kozmopolitným mestom. Toto dedičstvo, na ktoré nadväzuje aj súčasná generácia Bratislavčanov, sa viackrát v histórii mesta pozitívne prejavilo. V nedávnej minulosti napríklad aj v tom, že práve vďaka Bratislavčanom si Slovensko v poslednej chvíli nezatvorilo pootvorené dvere do spoločenstva najvyspelejších krajín Európy.

Pre mňa ako pre primátora bolo počas celého volebného obdobia dôležité, aby mestské služby, ktoré poskytuje samospráva hlavného mesta a jej organizácie, boli rovnako dostupné všetkým občanom Bratislavy bez rozdielu národnosti, vierovyznania, ši sexuálnej orientácie. Týka sa to verejnej dopravy, odvozu domového odpadu, zásobovania pitnou vodou, možnosti návštevy kultúrnych ustanovizní mesta a kultúrnych podujatí, alebo základného školstva. To sú dnes najdôležitejšie služby a produkty, ktoré každé dobré fungujúce mesto svojim občanom poskytuje.

O rovnakú dostupnosť, podľa možností v ešte lepšej kvalite, sa budem v prípade zvolenia snažiť aj v nasledujúcom období. Považoval by som za absurdné a veľmi zlé, keby v Bratislave pri poskytovaní služieb a vybavovaní záležitostí občanov, ktoré má v kompetencii samospráva mesta, bol rozdielny prístup napr. kvôli sexuálnej orientácii.

Pokiaľ ide o problematiku zákonnej úpravy partnerského zväzku homosexuálnych párov, necítim sa na túto otázku kompetentný a podľa môjho názoru to nie je otázka pre starostov, či primátorov. Neviem o tom, že by ňou boli takto konfrontovaní napríklad starosta Paríža Henri Delanoe alebo starosta Berlína Klaus Wowereit, moji blízki kolegovia, ktorých som mal možnosť spoznať, a ktorí sú mimochodom gay. Je to skôr otázka pre politikov, pre zákonodarcov a poslancov Národnej rady SR.
Ja nie som politik, ani som nikdy nemal ambície presadiť sa v tzv. veľkej politike. Celú svoju energiu a schopnosti som sa doteraz - podobne ako vyššie menovaní starostovia vo svojich mestách - vždy snažil venovať tomu, aby Bratislava fungovala v rámci svojich možností čo najlepšie a bola dobrým miestom pre prácu, bývanie a zábavu VŠETKÝCH svojich obyvateľov.

S úctou
Andrej Ďurkovský

Mgr. Monika Flašíková - Beňová (38), politologička (SMER-SD, ĽS-HZDS, SMK, SZ, SF):
 1. Áno. Nie len preto, že NR SR prijala antidiskriminačnú legislatívu, ale najmä z dôvodu, že každý jeden človek má právo na rovnaké zaobchádzanie a prístup z pohľadu spoločnosti.


 2. Myslím, že už z prvej odpovede ja môj postoj k tejto otázke absolútne jasný a jednoznačný. Registrované partnerstvá a ich legislatívne zakotvenie svedčia o modernom a tolerantnom prístupe štátu k jeho občanom. To, či život v partnerskom zväzku je a bude šťastný je však už otázkou pre konkrétnych jednotlivcov :). Povinnosťou štátu je vytvoriť zákonný predpoklad pre existenciu partnerského zväzku.


 3. Jednoznačne áno. Povinnosťou štátu je pristupovať ku všetkým občanom rovnako.


 4. Zákonnú úpravu si takéto spolužitie zaslúži nie len z dôvodov, ktoré uvádzate, ale aj v záujme ďalšieho dôsledného odstraňovania diskriminácie v našej spoločnosti.


 5. Bratislava je rôznorodá už vo svojej podstate, ale aj napríklad z pohľadu štruktúry jej obyvateľov. Túto rôznorodosť ja osobne vnímam ako pozitívny prvok. Mnohí zo starých Prešporákov majú rôznorodosť už vo svojom pôvode, rôznorodosť je aj to, že veľká časť obyvateľov Bratislavy sem prišla v rôznych obdobiach z iných častí Slovenska a Bratislava sa stala ich novým domovom. A inakosť? Každý sme individualitou a navzájom voči sebe sme „inakí“. Inakosť je teda logicky celkom prirodzenou súčasťou spoločnosti, ale aj vzťahov v nej. Práve inakosť jednotlivcov a jej akceptácia nás vedú k rozmýšľaniu, rozhodnutiam, k schopnosti byť tolerantnými vo vzťahu k iným názorom, postojom či rozhodnutiam.


 6. Budúci rok je EÚ vyhlásený za Rok rovnosti príležitostí. V mojom programe sa v jednej časti venujem aj Bratislave ako mestu tolerancie. Nie len v roku 2007, ale počas celého volebného obdobia budem vytvárať priestor nato, aby sa hlavné mesto SR Bratislava stalo mesto tolerancie k predstaviteľom a zástupcom všetkých legitímnych menšín. Budeme dôsledne trvať na doriešení každého prípade porušovania práv či útokov na takýchto ľudí a verejne bojovať proti prejavom diskriminácie a intolerancie. A budem veľmi rada, ak sa Bratislave v tomto smere stane pozitívnym príkladom aj pre ostatné slovenské mestá.
RNDr. Andrej Trnovec (43), mediátor (SĽS):
 1. Každý slobodný človek má právo na plnohodnotný život bez strachu z diskriminácie.


 2. Každý človek má právo na šťastný život, ale nikto nemá právo si toto šťastie vynucovať od iných.


 3. Štát je organizáciou zabezpečujúcou svojim členom, podmienky na plnohodnotný život. Občania buď súhlasia so zákonnými podmienkami, ktoré štát vytvárajú, alebo sa snažia ich zmeniť, no niektorí stoja i mimo zákona.


 4. Spolužitie akéhokoľvek páru má zákonnú úpravu takú aká mu prináleží. Či už ide o vzťah rodiča a dieťaťa, rodičov, či partnerov.


 5. Pokiaľ by obyvatelia Bratislavy boli rovnakí ako ja, nemuseli by moji protikandidáti dávať desiatky miliónov na volebnú kampaň, pretože by si boli vedomí toho, že im to aj tak nepomôže.


 6. Neorientujem sa na zabezpečenie slobody a bezpečnosti na určitú úzko špecifikovanú výberovú skupinu obyvateľstva. Mojim cieľom je zabezpečiť prosperitu a istotu pre bratislavských rodákov.

*/