/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Iniciatva Inakos vta pripojenie sa Slovenska k vyhlseniu o sexulnej orientcii a rodovej identite OSN
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Iniciatva Inakos vta pripojenie sa Slovenska k vyhlseniu o sexulnej orientcii a rodovej identite OSN

2006-11-01 12:26:41
Vo vyhlsen sa tie kontatuje existencia dkazov o poruovan udskch prv z dvodu sexulnej orientcie a rodovej identity, vrtane zbavenia prva na ivot, nsilia a trania. Zrove sa v om odmieta nedostatok pozornosti, ktor sa venuje tmto zleitostiam, vyjadruj sa obavy z tchto pretrvvajcich poruovan udskch prv a vyzva sa k venovaniu pozornosti poruovaniu prv zaloench na sexulnej orientcii a rodovej identite a k diskusii o tchto zleitostiach tkajcich sa udskch prv.

akujeme Slovenskej vlde e sa pripojila k vyhlseniu Nrskej vldy v OSN, m podporila oblas dodriavania udskch prv gejov a lesieb a tm vyjadrila postoj Slovenska k tejto otzke. uviedol Jlius Koleni, predseda sprvnej rady Iniciatvy Inakos, organizcie zaoberajcej sa obhajovanm udskch prv gejov a lesieb na Slovensku.

Zrove vak vyjadrujeme presvedenie, e tento postoj sa na Slovensku z roviny deklarcie prenesie aj do roviny praktickej realizcie legislatvnych krokov, ktor zlepia situciu v dodriavan udskch prv a v rovnakom zaobchdzan pre gejov a lesby, najm v oblasti zkonnej pravy registrovanch partnerstiev osb rovnakho pohlavia. dodal Jlius Koleni.

Jlius Koleni tie pri tejto prleitosti privtal rozhodnutie OSN da niekokm organizcim obhajujcim prva gejov a lesieb konzultatvny status. ECOSOC bude mc odteraz vyuva poznatky a odborn fundovanos, v zleitostiach gejov a lesieb, organizci ILGA-Europe, LBL Denmark a LSVD, ktorm bol konzultatvny status udelen.

*/