/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Tlaov sprva
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Tlaov sprva

2006-11-28 12:23:33
Zo 6 oslovench kandidtov odpovedali na otzky 4 kandidti: sasn primtor Andrej urkovsk, Monika Flakov - Beov, Karol Ondria a Andrej Trnovec. Monika Flakov - Beov u vo svojom volebnom programe otvorene deklarovala svoj pozitvny postoj k rznorodosti a inakosti obyvateov Bratislavy. Z ostatnch kandidtov, napr. sasn primtor je presveden, e je postaujce poskytova mestsk sluby pre vetkch obyvateov mesta rovnako a nepripa vo svojich odpovediach, e by mal by konfrontovan s problematikou zkonnej pravy partnerskho zvzku gejskch a lesbickch prov. Poda alieho z kandidtov, obania bu shlasia so zkonnmi podmienkami, ktor tt vytvra, alebo sa snaia ich zmeni, no niektor stoja i mimo zkona.

Predstavitelia Iniciatvy Inakos pripaj, e primtor mesta sa priamo nezasadzuje za pravu legislatvy a nemal by zvhodova niektor zko pecifikovan vberov skupinu obyvatestva, ale mal by sa v rmci svojich kompetenci snai, aby gejovia a lesby, ako aj spolu ijce rovnakopohlavn pry, mohli i bez strachu z prejavov intolerancie a aby sa ctili slobodne a bezpene.

O dsledn dodriavanie antidiskriminanej legislatvy a o to aby Bratislava bola mestom tolerancie k prslunkom vetkch legitmnych menn, sa chce snai iba Monika Flakov - Beov. Monika Flakov - Beov chce, poda jej odpoved, verejne bojova proti prejavom diskrimincie a intolerancie, a to nie len v roku 2007, ktor je Eurpskou niou vyhlsen za Rok rovnakch prleitost pre vetkch, ale poas celho volebnho obdobia. Ako sa sama vyjadrila, bude vemi rada, ak sa Bratislava v tomto smere stane pozitvnym prkladom aj pre ostatn slovensk mest.
Iniciatva Inakos preto verejne podporuje kandidatru Moniky Flakovej - Beovej za primtorku Bratislavy.

V Bratislave, 28.11.2006

*/