/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Tlaov sprva
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Tlaov sprva

2007-01-29 10:22:06
Uveden vyhlsenia s nabdanm na diskriminciu vo vetkch oblastiach, na ktor sa vzahuje antidiskriminan zkon a voi vetkm osobm s homosexulnou orientciou.

Iniciatva Inakos sa preto obrtila s podnetom na Slovensk nrodn stredisko pre udsk prva s poiadavkou, aby na uveden vyjadrenia pna poslanca Gaburu oficilne reagovalo a vyzvalo ho na ich verejn odvolanie, a zrove aby Slovensk nrodn stredisko pre udsk prva vykonalo vetky alie kroky, ktor mu umouje rozsah jeho kompetencie v prpadoch poruenia antidiskriminanho zkona.

V Bratislave 29. janura 2007.

*/