/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Projekt Iniciatvy Inakos v rmci Eurpskeho roku rovnakch prleitost pre vetkch 2007 - na ceste k spravodlivej spolonosti
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Projekt Iniciatvy Inakos v rmci Eurpskeho roku rovnakch prleitost pre vetkch 2007 - na ceste k spravodlivej spolonosti

2007-01-21 10:08:57
Propagovanie antidiskriminanej linky pri Slovenskom nrodnom stredisku pre udsk prva

- Tlaov besedy v priebehu roku 2007
- diskusn relcie v rozhlase
- odborn seminr Inakos a diskrimincia
- divadeln predstavenie hry Nevylieiten v Bratislave
- edukano - umeleck putovn vstava na verejnch priestranstvch v mestch na Slovensku
- vtvarn sa na tnu Coming Out s potupom vaznho diela do medzinrodnho kola sae v Belgicku (Antwerpy)
- vstava vtvarnch diel s vernisou, venovan Ivanovi Pogaiovi - putovn divadeln predstavenie hry Norman si to Ty? v mestch na Slovensku

Vetky uveden aktivity bud aj rznymi formami propagovan.

Shrn projektu SME TU dni inakosti

Tento dokument bol vypracovan s finannou podporou Eurpskej nie. Za obsah tohto dokumentu je vlune zodpovedn Iniciatva Inakos a za iadnych okolnost neme by povaovan za postoj Eurpskej nie alebo radu vldy SR.

*/