/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Tlaov beseda Iniciatvy Inakos
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Tlaov beseda Iniciatvy Inakos

2007-02-22 10:00:37
Marin Vojtek predstavil prtomnm Iniciatvu Inakos, ktor zaala svoju innos v roku 2000 ako platforma niekokch obianskych zduen a na jese roku 2006 sa pretransformovala z podoby neformlnej platformy do formy obianskeho zdruenia s vlastnou prvnou subjektivitou. Uviedol, e poslanm zdruenia je zastupovanie gejov a lesieb a chrana ich udskch prv a zkladnch slobd. Svojou innosou chce Iniciatva Inakos poukazova na diskriminciu gejov a lesieb v spolonosti a snai sa o jej odstrnenie.

Predseda sprvnej rady Iniciatvy Inakos Jlius Koleni informoval prtomnch o projekte SME TU - dni inakosti, realizovanom Iniciatvou Inakos na zklade vzvy Sekcie udskch prv a menn radu vldy SR, v rmci Eurpskeho roku rovnakch prleitost pre vetkch 2007 - na ceste k spravodlivej spolonosti. Sasou projektu s nasledovn aktivity:

- spoluprca so Slovenskm nrodnm strediskom pre udsk prva,
- tlaov besedy v priebehu roku 2007,
- diskusn relcie v rozhlase,
- odborn seminr Inakos a diskrimincia,
- divadeln predstavenie hry Nevylieiten v Bratislave ,
- edukano - umeleck putovn vstava na verejnch priestranstvch v mestch na Slovensku,
- vtvarn sa na tnu Coming Out s potupom vaznho diela do medzinrodnho kola sae v Belgicku (Antwerpy),
- vstava vtvarnch diel s vernisou, venovan Ivanovi Pogaiovi,
- putovn divadeln predstavenie hry Norman si to Ty? v mestch na Slovensku.

Zstupcovia Iniciatvy Inakos alej informovali o podmienkach vtvarnej sae Coming Out-Art. Roman Kollrik, aktivista Iniciatvy Inakos, uviedol, e zmerom sae je oceni umeleck diela, ktor o najlepie vyjadria podstatu coming out-u. Do sae bud zaraden diela vizulneho umenia, naprklad maba, vodov farby, uhlk, ceruzka, sochy, fotografie ..., doruen Iniciatve Inakos do 31. mja 2007. Dielo, ktor sa umiestni na prvom mieste postpi do medzinrodnho kola sae v jli 2007 v Antverpch v Belgicku.

Tento dokument bol vypracovan s finannou podporou Eurpskej nie. Za obsah tohto dokumentu je vlune zodpovedn Iniciatva Inakos a za iadnych okolnost neme by povaovan za postoj Eurpskej nie alebo radu vldy SR.

*/