/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Spoluprca so Slovenskm nrodnm strediskom pre udsk prva
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Spoluprca so Slovenskm nrodnm strediskom pre udsk prva

2007-02-22 09:57:04
Obania, ktor sa ctia by diskriminovan, mu kontaktova Slovensk nrodn stredisko pre udsk prva: tel: 02 / 208 50 111 (v pracovnch doch od 9,00 hod. do 14,00 hod.), e-mail: info@snslp.sk, ktor im poskytne prvnu pomoc a me ich v prpade poruenia zsady rovnakho zaobchdzania zastupova aj pred sdom.

V prpade diskrimincie z dvodu sexulnej orientcie sa mu tie obrti e-mailom na Iniciatvu Inakos: diskriminacia@inakost.sk

Letk

Tento dokument bol vypracovan s finannou podporou Eurpskej nie. Za obsah tohto dokumentu je vlune zodpovedn Iniciatva Inakos a za iadnych okolnost neme by povaovan za postoj Eurpskej nie alebo radu vldy SR.

*/