/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Odborn seminr Inakos a diskrimincia
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Odborn seminr Inakos a diskrimincia

2007-04-19 09:46:16
Seminr sa konal pod ztitou podpredsedu vldy SR pre vedomostn spolonos, eurpske zleitosti, udsk prva a meniny Duana aplovia.

Cieom seminra bolo otvori odborn diskusiu o princh, formch a dsledkoch diskrimincie z dvodu sexulnej orientcie a odpora potrebn kroky a postupy pre eliminovanie tejto diskrimincie na Slovensku. Hoskou seminra bola aj poslankya Eurpskeho parlamentu Monika Flakov-Beov.

Prspevky na seminri predniesli najm odbornci z vysokch kl, vskumnch intittov, Slovenskej akadmie vied, Slovenskho nrodnho strediska pre udsk prva, experti na rodov otzky, prvo, psycholgiu, demografiu a o situcii v eskej republike informoval poradca ministerky eskej vldy pre oblas udskch prv, mdi a styk s verejnosou Ji Hromada.

V zveroch seminra sa kontatuje, e obianske a rodinn prva gejov a lesieb na Slovensku nie s rovnak ako ud s heterosexulnou orientciou, e vo vzahu k homosexualite pretrvva mnostvo mtov, e homofbia je relnym socilnym faktorom a e rodinn politika v lenskch krajinch v E, ale aj inde, je v pohybe smerom k flexibilite a repektovaniu pluralitnch foriem spoluitia. V krajinch, v ktorch sa uplatuj zkony o registrovanch partnerstvch alebo manelstvch dvoch osb rovnakho pohlavia nem tto skutonos iaden vplyv na reprodukn sprvanie sa ud a na demografick vvoj spolonosti, o potvrdzuje aj stav v eskej republike. Kontatovalo sa, e na Slovensku je v sasnosti vhodn doba na to, aby sa po ukonen projektu SME TU - dni inakosti koncom roka 2007 zaalo s prpravou na vypracovanie zkona o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia.

Fotogalria

Pozvnka - program seminra

Zbornk obdornho seminra Inakos a diskrimincia

Tento dokument bol vypracovan s finannou podporou Eurpskej nie. Za obsah tohto dokumentu je vlune zodpovedn Iniciatva Inakos a za iadnych okolnost neme by povaovan za postoj Eurpskej nie alebo radu vldy SR.

*/