/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Iniciatva Inakos poiadala Radu pre vysielanie a retransmisiu o vyjadrenie
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Iniciatva Inakos poiadala Radu pre vysielanie a retransmisiu o vyjadrenie

2007-03-29 09:36:16
Poda predstaviteov Iniciatvy Inakos, zo strany STV dochdza, odmietanm zaradenia takhoto formtu do svojej programovej truktry, k porueniu zkona o Slovenskej televzii a to tm, e odmieta plni svoje poslanie poskytova slubu verejnosti v oblasti televzneho vysielania, o je poda zkona poskytovanie programovej sluby, ktor m by univerzlna z rznych, zkonom vymedzench, hadsk.
Obianske zdruenie Iniciatva Inakos sa obrtila na Radu pre vysielanie a retransmisiu s touto iadosou aj na zklade Verejnho vyhlsenia redakcie magaznu Q vysielanho eskou televziou, ktor bolo doruen 25. 3. 2007 Iniciatve Inakos, v ktorom sa okrem inho uvdza:
Redakce televiznho magaznu Q, kter vysl esk Televize kad tvrtek ve 22,50 hod na programu T 1 se rozhodla natoit jeden cel dl magaznu na Slovensku s vdomm e clovou skupinou tohoto dlu budou i slovent divci, jejich ohlasy ns inspirovaly. Dostali jsme adu emailovch zprv, kter mimo pozitivn ohlasy na n magazn obsahovali postesknut na tm, e Slovensk televize dn podobn vysln pro G/L meninu nem. Magazn pitom me pinst pozitivn efekt v oblasti osvty a me veejnost informovat o ivot a problmech nezanedbateln meniny. V slovenskm dlu magaznu Q zazn tak vpovdi lid, kte se setkvaj s diskriminac na zklad sv sexuln orientace. Povaujeme to za nepijateln v demokratick zemi, kter je soust Evropsk unie. Jsme pesvdeni e Slovensk veejnoprvn televize by mla dt prostor k vzniku obdobnho formtu, kter by pomhal veejnosti zbavit se pedsudk o G/L orientovanch lidech a poskytovat tak veejnoprvn servis.
Verme, e Rada pre vysielanie a retransmisiu na zklade naej iadosti vyd vyjadrenie, ktor potvrd, e STV svojim postojom poruuje zkon. uviedol Jlius Koleni, predseda sprvnej rady Iniciatvy Inakos.

V Bratislave 29. marca 2007.

*/