/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Inakos chce, aby STV pomohla verejnosti zbavi sa predsudkov o homosexuloch
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Inakos chce, aby STV pomohla verejnosti zbavi sa predsudkov o homosexuloch

2007-03-29 09:27:23
Program venovan homosexulnej problematike by poda zdruenia pomhal verejnosti zbavi sa predsudkov o gayoch a lesbicky orientovanch ench a STV by nm poskytovala verejnoprvny servis. Zaradi program sme neodmietli, no zatia o takom programe neuvaujeme, povedal pre agentru SITA programov riadite STV Roman Liptk.
"Verme, e Rada pre vysielanie a retransmisiu na zklade naej iadosti vyd vyjadrenie, ktor potvrd, e STV svojim postojom poruuje zkon, tvrd v tlaovej sprve predseda sprvnej rady Iniciatvy Inakos Jlius Koleni. Poda riaditea kancelrie RVR uboa Kuklia sa listom bud zaobera, ke ho dostan. Licenn rada iados Iniciatvy Inakos nsledne posdi a a potom sa k nej vyjadr.
Iniciatva Inakos sa obrtila na licenn radu so iadosou o preskmanie postoja STV aj na zklade verejnho vyhlsenia redakcie magaznu Q vysielanho eskou televziou (T), ktor dostala 25. marca. Vo vyhlsen sa okrem inho uvdza, e redakcia magaznu Q, ktor T1 vysiela kad tvrtok o 22:50, sa rozhodla venova jeden diel magaznu Slovensku s vedomm, e jeho cieovou skupinou bud i slovensk divci. Rozhodla sa tak na zklade e-mailov, ktor upozorovali na to, e STV podobn vysielanie nem, o redakcia povauje za neprijaten. "Magazn pritom me prinies pozitvny efekt v oblasti osvety a me verejnos informova o ivote a problmoch nezanedbatenej meniny," tvrd redakcia magaznu Q. V slovenskom vydan magaznu Q nazvanom Invzia, ktor T1 odvysiela 12. aprla, by mali zaznie aj vpovede ud, ktor sa stretvaj s diskriminciou na zklade svojej sexulnej orientcie.

Copyright SITA 2007

*/