/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Tlaov sprva
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Tlaov sprva

2007-03-03 00:06:18
Poas rokovania za okrhlym stolom jednotliv realiztori projektov v rmci Eurpskeho roku rovnakch prleitost pre vetkch 2007, vrtane Iniciatvy Inakos, prezentovali svoje projekty a diskutovali o aktulnych otzkach boja proti diskrimincii.

Predseda sprvnej rady Iniciatvy Inakos Jlius Koleni prtomnch informoval, e Iniciatva Inakos oakva naplnenie programovho vyhlsenia vldy SR v oblasti odstraovania diskrimincie z dvodu sexulnej orientcie, a to prijatm potrebnch legislatvnych opatren, vrtane zkona o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia. Vyslovil shlas s nzorom podpredsedu vldy Duana aplovia, e udia s pripraven na prijatie innejch opatren na zabrnenie diskrimincii a vyjadril presvedenie, e prijatie zkonov na ochranu zkladnch udskch prv by nemalo by predmetom politickch dohd.

V diskusii podpredseda vldy Duan aplovi uviedol, e v prijat zkona o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia v Slovenskej republike vid iba pozitva, pred jeho prijatm je ale poda neho potrebn diskusia a vysvetovanie zstupcom cirkv, e prijatie takhoto zkona je pre spolonos prospen. Celospoloenskej diskusii by mali by npomocn aj verejnoprvne mdi.

Iniciatva Inakos realizciou svojho projektu v rmci Eurpskeho roku rovnakch prleitost pre vetkch 2007 pod nzvom SME TU - dni inakosti chce vytvori priestor na intenzvnu celoron spoloensk diskusiu na tto tmu, m by malo vyvrcholi desaroie diskusi a snh o prijatie zkona upravujceho registrovan partnerstvo dvoch osb rovnakho pohlavia v Slovenskej republike.

*/