/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Iniciatva Inakos chce poas roka zviditeni gejov a lesby
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Iniciatva Inakos chce poas roka zviditeni gejov a lesby

2007-02-22 09:24:17
Stredisko pomha uom, ktor s diskriminovan alebo ich niekto obauje, i neoprvnene postihuje. Na tlaovej besede o tom informovali zstupcovia oboch organizci.
Projekt SME TU - dni inakosti m tyri asti, kad na jedno ron obdobie. Ako informoval Jlius Koleni z iniciatvy, k tme kadho obdobia sa bude diskutova aj v rozhlase.
Priebene bude Iniciatva Inakos hodnoti projekt na tlaovch besedch. Jarn as m nzov Diskrimincia. Bude sa kona odborn seminr venovan diskrimincii pre prslunos k niektorej z menn s drazom na diskriminciu gejov a lesieb.
Tie sa uskuton divadeln predstavenie Christophera Duranga Nevylieiten, ktor sa zaober tmou homosexuality a bisexuality.
V rmci letnej Cesty k rovnoprvnosti umiestnia na verejnch priestranstvch v Bratislave, Banskej Bystrici a Koiciach putovn vstavu.
Bude sa zaobera histriou, koncentranmi tbormi, osobnosami a sasnm stavom sexulnych menn, povedal Koleni. Na vernisach by sa mali zastni aj znme osobnosti, ktor projekt podporuj.
V tomto obdob sa uskuton tie nrodn kolo medzinrodnej vtvarnej sae Coming Out-Art. Oceova sa bud diela, ktor o najlepie vysvetlia podstatu coming out-u, o je, ako informoval Roman Kollrik z Iniciatvy Inakos, uvedomenie si odlinej sexulnej orientcie.
Vazn dielo postpi do medzinrodnho kola do belgickch Antverp. V lete si tie zujemcovia bud mc pozrie vstavu vtvarnch diel venovan Ivanovi Pogaiovi, ktor zomrel v roku 2006. Na jese bude po rznych mestch na Slovensku putova hra Rona Clarka a Sama Bobricka Norman, si to Ty? Tmou predstavenia je coming out a vzah rodiov a ich homosexulnych det. Jesenn as nesie nzov Pravda alebo osamelos, pretoe sa zaober problematikou osamelosti jednotlivca, ktorho pre prslunos k niektorej diskriminovanej menine vylili zo spolonosti.
V zime bude iniciatva hodnoti vsledky spoluprce so Slovenskm nrodnm strediskom pre udsk prva, vsledky projektu a odporanie alieho postupu na zrovnoprvnenie postavenia gejov a lesieb. Posledn as projektu m nzov Rznorodo a zrove spolone.
Zmerom projektu SME TU - dni inakosti nie je predloi nvrh zkona o registrovanom partnerstve, pe sa v tlaovej sprve. Projektom chc vytvori priestor na celospoloensk diskusiu o sexulnej menine.
Zdroj: SITA

*/