/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Inakos sa sauje na Gaburu
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Inakos sa sauje na Gaburu

2007-01-29 09:15:06
Gaburove vyhlsenia toti iniciatva povauje za nabdanie na diskriminciu vo vetkch oblastiach, na ktor sa vzahuje antidiskriminan zkon a voi vetkm osobm s homosexulnou orientciou. Stredisko sa podnetom u zaober a urite vynesie zver, uviedla pre agentru SITA vedca sekcie prvnych sluieb SNSP Daniela Gemersk. Dodala, e ukoni preverovanie by mohli do dvoch tdov.
*/