/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Inakos: Nech Gabura slov o gayoch odvol
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Inakos: Nech Gabura slov o gayoch odvol

2007-01-29 09:11:54
Ako informovala, poslanec sa pre mdi vyjadril, e homosexuli s chyln a chor udia. Tch, ktor sa odmietaj liei, oznail za nemravnch, zvrhlch a vstrednch, na o, dajne existuje in liek".
Inakos iada SNSP, aby na poslancove vyjadrenia oficilne reagovalo a vyzvalo ho, aby ich verejne odvolal. Zrove chce, "aby stredisko vykonalo vetky alie kroky, ktor mu umouje rozsah jeho kompetencie v prpadoch poruenia antidiskriminanho zkona". Gaburove vyhlsenia toti iniciatva povauje za nabdanie na diskriminciu vo vetkch oblastiach, na ktor sa vzahuje antidiskriminan zkon a voi vetkm osobm s homosexulnou orientciou.
Stredisko sa podnetom u zaober a urite vynesie zver, uviedla vedca sekcie prvnych sluieb SNSP Daniela Gemersk. Dodala, e ukoni preverovanie by mohli do dvoch tdov.

*/