/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Projekt Iniciatvy Inakos v rmci Eurpskeho roku rovnakch prleitost pre vetkch 2007 - na ceste k spravodlivej spolonosti
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Projekt Iniciatvy Inakos v rmci Eurpskeho roku rovnakch prleitost pre vetkch 2007 - na ceste k spravodlivej spolonosti

2007-05-01 08:36:05
- Propagovanie antidiskriminanej linky pri Slovenskom nrodnom stredisku pre udsk prva
- Tlaov besedy v priebehu roku 2007
- diskusn relcie v rozhlase
- odborn seminr Inakos a diskrimincia
- divadeln predstavenie hry Nevylieiten v Bratislave
- edukano - umeleck putovn vstava na verejnch priestranstvch v mestch na Slovensku
- vtvarn sa na tnu Coming Out s potupom vaznho diela do medzinrodnho kola sae v Belgicku (Antwerpy)
- vstava vtvarnch diel s vernisou, venovan Ivanovi Pogaiovi
- putovn divadeln predstavenie hry Norman si to Ty? v mestch na Slovensku

Vetky uveden aktivity bud aj rznymi formami propagovan.

V svislosti s aktivitami v rmci Eurpskeho roku rovnakch prleitost pre vetkch 2007, hadme ud, ktor by vedeli akmkovek spsobom pomc pri ich realizcii (organizane, materilne, finanne, osobnou asou na niektorch aktivitch, ...).
Ak mte zujem akoukovek formou pomc, kontaktujte ns. inakost@inakost.sk

Tento dokument bol vypracovan s finannou podporou Eurpskej nie. Za obsah tohto dokumentu je vlune zodpovedn Iniciatva Inakos a za iadnych okolnost neme by povaovan za postoj Eurpskej nie alebo radu vldy SR.

*/