/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Petin kampa Kto je kto?
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Petin kampa Kto je kto?

2006-05-05 17:04:04

Skuton postavenie sexulnych menn na Slovensku prezentuje predovetkm intitucionlna diskrimincia ich obianskych prv, ke gejovia a lesby ako daov poplatnci nemu uva servis ttu (na zklade dostupnej monosti uzatvorenia manelstva i partnerstva) tak ako ho mu vyuva heterosexulni obania a daov poplatnci.

Rovnako citen je tie NEexistencia prvnych noriem na ich podporu a ochranu pred diskriminciou - s vnimkou pracovnoprvnych vzahov v tzv. antidiskriminanom zkone; homofbne vroky a skutky priamo na vldnej a parlamentnej pde; NEexistencia samostatnch gejsko-lesbickch frakci politickch strn; NEexistencia pecializovanch psychologickch pracovsk, zaoberajcich sa fenomnom odlinej sexulnej orientcie a provou terapiou; takmer pln NEexistencia verejnho kultrneho, spoloenskho a medilneho gejsko-lesbickho priestoru, ako aj NEexistencia komernho podnikateskho prostredia, hlsiaceho sa explicitne k homosexulnej minorite tak, ako je to ben vade vo vyspelch demokracich.

Pre Slovensko je stle viac i menej charakteristick neviditenos gejov a lesieb s tm, e snahy o ich zneviditeovanie s najm z bigotne katolckych (najm vyie postavench) kruhov zjavne vedom.

Projekt realizujeme formou celoronej petinej kampane za prijatie nvrhu Zkona o registrovanom partnerstve v NR SR a kultrnym happeningom WHO IS WHO (Kto je kto?), na ktorom zbieranie podpisov pod petciu vyvrchol.

Happening WHO IS WHO plnujeme realizova 5. augusta 2006, v ase, kedy sa vo vine pokrokovo zmajceho sveta organizuj tzv. Pochody hrdosti. Pochody gejskej a lesbickej hrdosti sa konaj v lete ako pripomienka brutlnej razie (27. 6. 1969) v newyorskom gejklube Stonewall na Christopher Street a nsledne prvej demontrcie gejov a lesieb proti policajnej zvli a diskrimincii.

Happening prebehne na niektorom z hlavnch nmest hlavnho mesta SR Bratislavy na spsob tzv. streetparty teda formou zhromadenia a kultrnych vstupov na vom verejnom priestranstve.

Prv lesbick zdruenie Museion, 12. 4. 1994 oficilne registrovan obianske zdruenie, spustilo za podpory Slovensko-eskho fondu petin kampa Kto je kto? na podporu prijatia zkona o registrovanom partnerstve lesbickch a gejskch prov. Cel kampa zastreuje neformlna platforma Iniciatva Inakos, ktor zdruuje vetky slovensk gejsk a lesbick zdruenia a dobrovonckych aktivistov.

Ambciou projektu je prijatie zkona, ktor vyrovn ance a prinesie do ivota obanov a obianok Slovenskej republiky monos uzatvorenia ttom uznvanho partnerskho zvzku dvojc rovnakho pohlavia.

Prijatie zkona, ktor by spoluitie homosexulnych dvojc legalizoval, by mohol posun relny ivot lesbickej a gejskej komunity do roviny rovnakch obianskych prv, akmi disponuje majoritn spolonos, o je mimoriadne dleit aj z hadiska antidiskriminanch snh Slovenskej republiky v rmci Eurpskej nie. Podstatn je teda aj jeho nediskriminan rozmer a napanie mylienok demokracie a humanity.

Zrove by existencia tohto prvneho rmca vrazne pozitvne ovplyvnila kvalitu ivota gejskch a lesbickch dvojc a mala by sa sta tie odrazovm mostkom pre majoritn populciu v snahe o pochopenie a akceptciu tejto meniny. Rozhodne by to bol pre vetkch obanov a obianky SR signl, e je pre tt dleit, aby mali vetci jeho lenovia v porovnatench podmienkach porovnaten prva a porovnaten povinnosti.

*/