/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Pre aktivistov a aktivistky: al letk ku kampani
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Pre aktivistov a aktivistky: al letk ku kampani

2006-05-06 12:57:56

Zkon o registrovanom partnerstve?
Preo? A pre koho?

Politika ma prli nezaujma, ale nepi sa mi, e politici a politiky na Slovensku pripaj aby boli niektor/ moji spoluobania a spoluobianky oznaovan za rakovinov ndor na tele spolonosti len preto, e s IN.

o s tm mem UROBI?

Mem svojm podpisom podpori Petciu na podporu prijatia ZKONA O registrovanOM PARTNERSTVE, lebo vzah dvoch muov alebo dvoch ien je rovnako krsny ako vzah mua a eny, ktor mu uzavrie manelstvo.

Verm, e vetci mme PRVO na LSKU, ISTOTU a slobodn ROZHODOVANIE. Verm, e vetci mme prvo na ROVNAK prva.

Zkon o registrovanom partnerstve uprav prvne podmienky spoluitia dvojc rovnakho pohlavia - jeho uzatvorenie, resp. znik, vzjomn majetkoprvne vzahy oboch partnerov, presne zadefinuje prva a povinnosti partnerov voi sebe navzjom a uprav prvne vzahy s tretmi osobami, teda ttnymi i nettnym intitciami ako s rady, banky, nemocnice, poty atp.

Zkon o registrovanom partnerstve umon gejskm a lesbickm prom i spokojne a dstojne, upokoj aj ich rodiov a priateov, ktor sa boja o ich BUDCNOS a pome spolonosti, v ktorej ij, pochopi, e ju iadna inakos neohrozuje ani nepokodzuje, ale naopak obohacuje a oslobodzuje.

Zkon o registrovanom partnerstve poskytne gejskm a lesbickm dvojiciam prvnu ISTOTU v podmienkach prvneho poriadku Slovenskej republiky a stane sa vyjadrenm spoloenskho UZNANIA hodnoty ich vzahov.

Dnen prvny stav znamen odsunutie citovch, partnerskch a ekonomicko-socilnych vzahov gejskch a lesbickch prov za dvere notrskych radov, m z nich rob obanov DRUHEJ KATEGRIE, ktor nemaj prvo oficilne fungova v spolonosti ako pr.

Jednm z najdleitejch prejavov DEMOKRACIE spolonosti je miera akceptcie menn. Dajme si ancu prejavi nae demokratick zmanie aj v PRAXI.

Zubn lekri odporaj zubn pasty.
Iniciatva Inakos odpora podpsa Petciu za PRIJATIE Zkona o registrovanom partnerstve.

Petciu si mete stiahnu a vytlai na adrese www.zivotnepartnerstvo.sk.

Podpsan hrok hoci aj s jednm podpisom polite na adresu uveden na petiom hrku.

*/