/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Iniciatva Inakos: Registrovan partnerstv neohrozuj udsk rod
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Iniciatva Inakos: Registrovan partnerstv neohrozuj udsk rod

2006-05-12 10:23:30

Komunistick strana Slovenska (KSS) v marci prisbila prostrednctvom strednho tajomnka V KSS Ladislava Jau Iniciatve Inakos (InIn) podporu zkona o registrovanom partnerstve. Uvdza sa to v otvorenom liste, ktor iniciatva zaslala poslankyni KSS Dagmar Bollovej ako reakciu na jej nedeajie vystpenie v diskusnej relcii STV O p mint dvans.

Poslankya Dagmar Bollov v relcii okrem inho tvrdila, e prijatie zkona o registrovanom parnerstve by bolo "ohrozenm udskho rodu a uzkonenm vymierania." Uviedla tie, e "poda lekrov je homosexualita choroba, odchlka v zdravotnom a psychickom stave" a zsadne odmietla takto zkon podpori s tm, e je to nzor vekej viny lenov KSS. Pritom Americk psychiatrick asocicia homosexualitu vyradila zo zoznamu chorb v roku 1973 a Svetov zdravotncka organizcia v roku 1992.

Iniciatva Inakos v marci 2006 vyzvala 11 najvznamnejch politickch strn, aby sa verejne vyjadrili k tomu, i a akm spsobom podporia v novom volebnom obdob prijatie Zkona o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia. Na listy odpovedali kladne Aliancia novho obana, ktor m podporu tohto zkona priamo vo volebnom programe, podporu vera na tlaovej besede deklarovalo Slobodn frum a podporu prisbila aj Komunistick strana Slovenska, ktorej je lenkou aj poslankya Bollov.

Tajomnk V KSS Jaa v marcovej odpovedi Iniciatve Inakos o.i. uviedol: Vzhadom na to, e programovm cieom naej strany je odstrnenie akchkovek foriem diskrimincie, snaha o plnohodnotn a dstojn ivot obanov bez vnimky, nebude pre ns problm podpori prijatie zkona o registrovanom partnerstve.

"Nechceme komentova rozpor medzi vyhlseniami pani poslankyne v STV a listom tajomnka V KSS. Tento rozpor povaujeme za vntrostrancku zleitos KSS," pripomenula prvnika InIn Eva Admkov.

Iniciatva Inakos v otvorenom liste poslankyu Bollov vyzvala, "aby sa poksila znovu sa zamyslie nad tm, m konkrtne bude ohrozen udsk rod, ak dve osoby rovnakho pohlavia, ktor sa bez vlastnho priinenia narodili s odlinou sexulnou orientciou, bud i ako pr nielen v skrom ako dosia, ale aj verejne tak, aby to repektovali rady, zamestnvatelia, ttne a in intitcie a ako konkrtne spsob uzatvorenie registrovanho partnerstva dvoch osb rovnakho pohlavia vymieranie udskho rodu."

Hana Fbry, hovorkya Inakosti dodala, e "v Eurpe platia zkony o registrovanch partnerstvch u od roku 1989 (Dnsko) a Eurpa poda tatistickch dajov zatia nezaznamenala iadne brliv vymieranie obyvatestva".
*/