/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Podporme kampa Kto je kto (alebo o mem urobi ja?)
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Podporme kampa Kto je kto (alebo o mem urobi ja?)

2006-05-12 10:47:30

Iste kadmu a kadej z vs, koho oslovila petin kampa na podporu prijatia zkona o registrovanom partnerstve, u napadla otzka: Ako mem pomc ja?

Odpoved, rovnako ako foriem podpory kampane, je neprebern mnostvo, zvis len od Vs. Tu je pr konkrtnych monost:

AKTIVISTI/AKTIVISTKY (dobrovonci, dobrovonky)
-    zbieranie podpisov (vo svojom okol, na verejnch priestranstvch)
-    zbieranie podpisov (resp. poiadanie o zverejnenie podpory) znmych osobnost
-    vyhadvanie a sprostredkovanie kontaktov na domce i zahranin VIP
-    organizan pomoc pri zbieran podpisov
-    usporiadatesk pomoc na akcich
-    kreatvna pomoc (nvhy a/alebo vroba grafickch vizulov kampane, npady na podporn akcie atp.)
-    prekladanie materilov (najm z anglitiny)
-    psanie lnkov do regionlnej a ceslovenskej tlae, dokumentovanie ivota G/L komunity s drazom na gejsk a lesbick pry
-    vyhadvanie uitonch kontaktov
-    vytvranie adresrov aktivistov a podporujcich i spolupracujcich organizci
-    prvna a ekonomick spoluprca
-    foundraising, vypracovvanie projektov
-    monitoring mdi, vytvranie reer
-    zbieranie dt (ankety, prieskumy atp)
-    vtan s vlastn npady

OBIANSKE ZDRUENIA, INTITCIE, POLITICK SUBJEKTY A OSOBNOSTI VEREJNHO IVOTA ns mu podpori verejnm vyhlsenm i povolenm zverejnenia svojej podpory.

DARCOVIA, SPONZORI, PARTNERI A SPOLUPRACUCE ORGANIZCIE
-    poskytnutie alebo zapoianie spotrebnho materilu a techniky (papier, tonery, pc, fotoaparty, koprky, tlaiarne, mobily, faxy atp)
-    pomoc pri organizovan akci (vroba letkov, maovanie transparentov, ozvuovanie akci atp.)
-    vroba a tla publikci, vroba medilnych vstupov (pre TV, rdi, internet atp.)
-    poskytovanie reklamnho priestoru na zverejnenie informci a alch vstupov kampane
-    nvhy, vroba a/alebo distribcia propaganch predmetov
-    obsahov spoluprca na prprave materilov a dokumentov kampane

FINANN PODPORA
V najbliej dobe chyst Iniciatva Inakos aj verejn finann zbierku; po splnen vetkch prvnych nleitost a po povolen zbierky ns budete mc podpori aj finanne, i u ako jednotlivci alebo ako organizcie.

Za kad formu pomoci i podpory akujeme.
Nerobte to len pre seba, robte to aj pre svojich blzkych.

Ak nm chcete pomc, napte...

Kontakt:
Hana Fbry
fabry@changenet.sk

*/