/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - m to je, m to je?
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

m to je, m to je?

2006-06-21 12:00:17
Pvodne sa mal koncert kona od 17. hodiny, ale na zklade zkazu primtora Bratislavy Andreja urkovskho sa vetky akcie na Hlavnom nmest mu zana a po 19. hodine. Z prostredia magistrtu som sa dozvedela (doteraz netum, i je to oficilna informcia), e je to kvli tomu, aby neboli hlukom ruen bohosluby blzkeho kostola. V poriadku. Zaneme teda o 19. hodine.

Ksok viac ako po mesiaci, resp. pr dn po uplynut zkonnej lehoty, ako mal magistrt vyda rozhodnutie, i s konanm nho koncertu na Hlavnom nmest shlas, som dostala aliu oficilnu informciu - primtor kvli rueniu obyvateov zakzal veky koncerty na Hlavnom nmest. Riadne ma to rozmrzelo, ale v poriadku, rozumiem tomu, koncerty s naozaj hlunou zleitosou, presunieme sa inam...

omu ale nerozumiem je, e ako nhradn miesto konania koncertu mi bolo navrhnut (totlne rozkopan) Nmestie SNP - no, presne to nmestie, kde okrem vyie zmieovanch tieobyvateov leia za oknami, otoenmi priamo na nmestie, ak onkologick pacienti nemocnice (myslm Milosrdnch bratov). A presne to nmestie, kde je aj rovnomenn kostol. Hm, kto vie, kam sa  pn primtor chodia spoveda?

A omu u nerozumiem ale vbec je, e som si na webe mesta Bratislavy pretala, e sa o pr dn na Hlavnom nmest zane bratislavsk Kultrne leto - ako inak - koncertom! Ale ako inak - a o 19-tej.

Skste hda (mte jednu monos) - ktorej strany je pn primtor lenom?

m to je, m to je?
*/