/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Strana zelench na Slovensku <br />Pavel Petrk
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Strana zelench na Slovensku
Pavel Petrk


2006-03-20 22:39:35
V sasnom obdob zostavujete svoj volebn program. Preto povaujeme za dleit obrti sa teraz na Vs s vzvou, aby ste zahrnuli predloenie alebo aspo podporu takhoto zkona do svojho programu na nadchdzajce volebn obdobie.

Strany zelench patria k modernm politickm stranm, ktor vo vyspelch demokratickch krajinch programovo a aktvne podporuj prijatie zkonov o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia. Oakvame preto, e Strana zelench na Slovensku, ktor svojim programom oslovuje predovetkm mladch ud, a ktor m vo svojom programe dodriavanie Eurpskej konvencie o udskch prvach a repektovanie prv menn, bude ma k prprave a k predloeniu tohto zkona jednoznane pozitvny prstup.

Nvrh zkona by mal by koncipovan tak, aby bolo zrejm, e registrovan partnerstvo dvoch osb rovnakho pohlavia nijako neohrozuje tradin manelstvo mua a eny. Ak poda zkona o rodine je manelstvo zvzkom mua a eny, ktorho hlavnm elom je vchova det, tak registrovan partnerstvo by bolo zkonom uznanm zvzkom dvoch osb rovnakho pohlavia, ktorho hlavnm elom je naplnenie potreby partnerstva a partnerskej istoty a opory v osobnom ivote. registrovan partnerstvo by sa od manelstva lilo v osobch, ktor ho mu uzatvra, teda nie mu a ena, ale dve osoby rovnakho pohlavia. Odliovalo by sa aj v hlavnom cieli, ktor sa nm sleduje, a sce nie vchova det, ako je tomu v manelstve, ale spolon ivot v partnerskom zvzku. V nvrhu zkona by sa neumoovala adopcia det takmto prom.

Vieme, e nie je ahk otvori na Slovensku tmu registrovanch partnerstiev, ktor je zatia ete stle konzervatvnou asou spolonosti tabuizovan a dmonizovan. Ale posledn vskumy verejnej mienky poukazuj, e celkov nzor spolonosti sa u ns men smerom k pozitvnemu vnmaniu naej meniny tak, ako je tomu v inch vyspelch krajinch.

A pripomname, e 15. marca 2006 bol zkon o registrovanch partnerstvch schvlen aj v eskej republike.

iadame Vs preto o odpove, i a akm spsobom podporte v novom volebnom obdob vypracovanie a prijatie zkona o registrovanom partnerstve.

V prlohe prikladme materily objasujce potrebu prijatia zkona z prvneho a psychologickho hadiska.

S pozdravom

Za Iniciatvu Inakos
Hana Fbry
hovorkya
0905 927291
fabry@changenet.sk


Bratislava, 20. marca 2006
*/