/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Sloboda (nie) je len slovo
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�






© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk





Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Sloboda (nie) je len slovo

2006-02-15 19:32:47
Slovensko-esk ensk fond podporil projekt Prvho lesbickho zdruenia Museion petin kampa Kto je kto? na podporu prijatia zkona o registrovanom partnerstve lesbickch a gejskch prov. Vina z ns ete stle sce hovor o registrovanom partnerstve, ale to je v poriadku. Je to pojem veobecne znmy, a my predsa chceme, aby udia vedeli, o om je re.

Vrazom registrovan partnerstvo vak chceme okrem A poveda aj B (a Zet). Partnersk vzahy gejov a lesieb s toti tie vzahmi na cel ivot. Aj in vzahy s, prirodzene, ale domnievam sa, e to nijako vrazne nesvis so sexulnou orientciou i sexulnou meninovosou toho ktorho pru. Ale to u je tma skr na psychologick diskurz (ktor by bol nepochybne vemi zaujmav).

U dnes je okolo vs, ak by ste sa neobvali rozhliadnu okolo seba so slobodne doiroka roztvorenmi oami, vea dlhodobch a stabilnch partnerskch homosexunych vzahov muskch i enskch. Mnoh lesbick i gejsk pry roky zdieaj svoje ivoty, delia sa o jeden byt, jednu kuchyu, jednu zhradu i auto, o jednu peaenku i jedno letisko, prevaj svoje radosti i smtky - v dobrom i v zlom, dovolenkuj spolu, spolone vymaj program na vkend, nakupuj, per i ehlia, varia, opravuj kvapkajce vodovodn kohtiky (alebo si niekoho na to zoen), obas sthaj viac priateov a inokedy viac rodiov, nadvaj na televzny program (zas tam ni nedvaj)... Pracuj, volia a platia dane (a tie si zanadvaj). Je vm to povedom? Aj mne...

Jednoducho registrovan partnerstvo - ako kad in. S drobnm rozdielom. Gejom a lesbm chba na seba papier. Nieeby ho vetci a vetky hystericky chceli, dokonca sa poniektor/ domnievaj, e tento intitt tento glejt na toho druhho nepotrebuj. A maj na to pln prvo. Rovnako ako niekto ti po oficilnom manelskom sube na cel ivot, tak inm sta i na divoko. Papier v lske je pre vetkch zamilovanch nepodstatn bez rozdielu v sexulnej orientcii. Otzka vak stoj inak vemi jednoducho vyjadriten dvoma slovami monos vberu. Monos vberu? Ke chcem, vydm sa. Ke nechcem, nevydm sa.

Lesby monos vberu NEMAJ. Gejovia monos vberu NEMAJ. Lesby a gejovia NESM ma monos vberu?!

Prepojenie pojmov registrovan partnerstvo a monos vberu - to je zsadn idea tejto petinej kampane. Kampane s nzvom Kto je kto? Kampane, ktor vs vyzva ukte prstom na niekoho, koho ani nepoznte, alebo na niekoho, kto je mono v priate, na niekoho, kto ije podobne ako vy a povedzte mu to pekne nahlas a rovno: Ty nem nrok! Lebo presne toto robia nae zkony. Ukazuj paragrafmi na neznmu masu neznmych (vraj tie) obanov a tvrdia: Nesmiete! A svoj zkaz vykladai paragrafov dokladuj argumentciou, ktor neme v slobodnom svete slobodnch ud a slobodnch mylienok obst: Si in ako ja. Preto ja mem, a ty nie! Ty nesmie ani len chcie. i si po svojom, ale ma do toho neahaj. Argumentcia, topiaca sa v nejednoznanch medicnskych vysvetleniach o normalite, v cirkevnch predstavch o prirodzenosti, v prvnickych a sociologickch kukch v spleti formulci o tradinej rodine a ploden det. Poda lekrov sme ale zdrav, poda cirkevnch nariaden sa svetsk zkony netvoria, tradin rodina je pojem stroiami vemi tvrny (a aj tvarovan), bezdetn manelstv s tie manelstv a najm: poda pravidiel demokratickho prva sme si vetci rovn i by sme mali by...

Mali by sme by, ale nie sme. Preto je tu tto petcia petcia za zoficilnenie registrovanch partnerstiev a ich uznanie ttom i spolonosou. Petcia, uren rovnako heterosexulom ako gejom a lesbm, petcia uren rovnako enm ako muom, petcia uren mladm i starm... Jednoducho - petcia, uren kadmu, kto ver v demokraciu, kto ver v monos vberu a prvo rozhodovania o vlastnom ivote, kadmu, kto ver v slobodu.

V podpis pod petciou nie je podpisom teplho pre teplch.

V podpis pod petciou je podpisom slobodnho loveka pre neslobodnch ud.

Autorka je hovorkyou Iniciatvy Inakos a koordintorkou kampane Kto je kto?
*/