/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Homosexuli v SR veria, e zkon prejde
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Homosexuli v SR veria, e zkon prejde

2006-02-04 23:26:02
Parlament ale zatia o tejto tme ml, zkon ete nie je ani pripraven.

"Pre ns je budcnos viac menej jasn. Samozrejme, nevieme, v akch asovch relcich, ale budcnos je, e zkon bude schvlen, tm sme si ist," povedala Hana Fbry, hovorkya Iniciatvy Inakos, ktor na Slovensku presadzuje spoluitie bez diskrimincie sexulnych menn.

Zaiatkom roka Inakos iniciovala petciu za uzkonenie registrovanho partnerstva. Poda Fbry sa pod vzvu podpsalo u niekoko tisc ud. "V tomto tdiu oslovujeme osobnosti, ktor by ns mohli podpori. Medzi inmi ns podporuje aj hereka Magda Pavelekov," dodala Fbry.

Sociologika Zora Btorov z Intittu pre verejn otzky si mysl, e prijatie zkona by bolo pre Slovensko krokom k humnnejej spolonosti. "Prijatm zkona o registrovanom partnerstve by naa spolonos vyjadrila podporu a uznanie tm dvojiciam, ktor sa rozhodli pre spolon ivot zaloen na lske, vernosti, pomoci a vzjomnej podpore," povedala Btorov. Dodala, e v tom sa neodliuj od heterosexulnych prov.

Aktivisti obhajujci prva sexulnych menn vychdzaj zo sksenost inch krajn, ako naprklad panielska, Britnie alebo Holandska, v ktorch zkon plat. V eskej republike ak zkon na podpis prezidenta.

Poda Fbry spech zle na vytrvalosti aktivistov a rozloen politickch sl. Pretrvva toti nzor, e pokia bude vo vlde KDH, nie je anca na jeho schvlenie. Podporu registrovanmu partnerstvu programovo vyslovuje len Aliancia novho obana, ktor sa pravdepodobne po vobch do parlamentu nedostane.

"My sme tvrdohlav, trpezliv a robme to u roky a alie roky to robi budeme. Take si nepripame, e by zkon nebol schvlen," hovor Fbry.

Poslankya Eva ern z Aliancie novho obana potvrdila, e strana homosexulov podpor. Verm, e slovensk nrod nie je tak konzervatvny a neoblomn, aby nedokzal by tie tolerantn k inm. Ke to dokzali v eskej republike, nevidm, preo nie na Slovensku, povedala. Poslankya za KDH Mria Sabolov je proti.

Partnerstvo dvoch ud rovnakho pohlavia je, poda nej, neprirodzen. A neobstoja ani "ekonomick" argumenty, e soba uahia homosexulom praktick ivot.Poda odbornkov tvoria vo svete homosexuli a lesbiky asi tyri percent populcie. Oficilny odhad, koko je takchto ud medzi Slovkmi, poda Fbry, neexistuje. "My si myslme, e je to viac, ale nemme m operova, neexistuj prieskumy," doplnila.

Poda prieskumov bruselskho intittu CEORG z oktbra 2005, podporilo registrovan partnerstvo na Slovensku 39 percent respondentov, 53 percent ho odmietlo a osem percent odpovedalo vyhbavo. Ke vak na rovnak otzku odpovedali respondenti, ktor osobne poznaj osobu s homosexulnou orientciou, podpora dosahovala 61 percent.

"Vytvra sa tak bludn kruh: m s sexulne meniny menej viditen, tm meniu ancu m heterosexulna vina na to, aby ich pochopila, aby prijala to, v om s in," povedala sociologika.

Doteraz jedin pokus umoni sobe ud s rovnakm pohlavm urobil v roku 2002 bval poslanec za Stranu demokratickej avice Milan Itvn. Poda neho by slovenskm homosexulom mohlo pomc, keby sa za ich prva postavila verejne znma osobnos.
*/