/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Kampa za registrovan partnerstvo m svoju infolinku
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Kampa za registrovan partnerstvo m svoju infolinku

2006-02-03 16:45:18
Kampa odtartovala petcia, ktorou Iniciatva Inakos v alom volebnom obdob poiada lenov a lenky budcej Nrodnej rady SR (NR SR) a Vldy SR, aby do NR SR predloili a schvlili nvrh Zkona o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia.

"Od svojho zaiatku sa kampa stretva s vekm a prevane pozitvnym ohlasom viny mdi i obianskej verejnosti," povedala Hana Fbry, hovorkya Iniciatvy Inakos a koordintorka kampane. "Dostvame mnostvo otzok, ako je mon petciu podpsa, ako je mon kampa podpori, ale aj otzky, tkajce sa praktickch dopadov prijatia tohto zkona. Rozhodli sme sa preto zriadi infolinku, ktor by mala pomc verejnosti lepie sa v tme registrovanho partnerstva orientova."

Od nedele 5. februra do konca roka 2006 je mon vola kad nedeu od 15.- do 18.-stej hodiny na mobil 0902 093 732. V prpade potreby je Iniciatva Inakos pripraven infolinku rozri asovo a podpori ju aj alm telefnnym slom. "Verme, e udia linku nezneuij, ale sa sstredia vlune na otzky svisiace priamo s kampaou i zkonom o registrovanom partnerstve," zdraznila na zver Hana Fbry.
*/