/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Prebieha petcia za registrovan partnerstvo
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Prebieha petcia za registrovan partnerstvo

2006-02-02 23:33:04
Poda predsedu klubu Roberta Sedlka viac pochopenia pre petciu ukzali mlad udia, prevane mui. Osloven star Koiania reagovali skr podrdene a niektor aj slovne napdali aktivistov.

Medzi starou generciou vak boli aj vnimky, udia, ktor petciu podporili. Jedna koick dchodkya uviedla, e by mali by takho partnerstv registrovan hlavne z ekonomickch dvodov. "Ak ij dvaja spolu, nahonobia si nejak majetok a jednmu sa nieo stane, druh ostane potom ukrten. Nech to bude tak, ako v manelstve. Oni predsa za to nemu, o sa im stalo, e maj radi rovnak pohlavie," dodala. Mlad socilni demokrati sa pridali ako prv k petcii, ktor je sasou Iniciatvy Inakos. T zaala v januri 2006 a potrv cel rok. Cieom je apelova na vldu a parlament, aby prijali zkon, umoujci registrovan partnerstvo dvoch osb rovnakho pohlavia.
*/