/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Iniciatva Inakos spa petciu za podporu registrovanho partnerstva gejov a lesieb
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Iniciatva Inakos spa petciu za podporu registrovanho partnerstva gejov a lesieb

2006-01-16 23:02:06
Kampa odtartuje petcia, ktorou Iniciatva Inakos v alom volebnom obdob poiada lenov a lenky budcej Nrodnej rady SR (NR SR) a Vldy SR, aby do NR SR predloili a schvlili nvrh Zkona o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia.

V texte petcie sa o.i. uvdza: Zkon vyrovn ance a prinesie do ivota obanov a obianok Slovenskej republiky monos uzatvorenia ttom uznvanho partnerskho zvzku dvojc rovnakho pohlavia. Obdobn zkon u prijali desiatky demokratickch krajn v Eurpe a v celom svete. Prijatie tohto zkona je dleit z hadiska plnohodnotnej kvality ivota dvojc rovnakho pohlavia. Za podstatn povaujem aj jeho nediskriminan rozmer a napanie mylienok demokracie a humanity.

Petciu bude mon podpisova poas celho tohto roka. Znenie petcie a podpisov archy bud k dispozcii na internetovch strnkach gejskch a lesbickch zdruen a alch spriatelench weboch. Rovnako bude mon petciu njs na verejnch miestach, na festivaloch a poas jarnch a letnch mesiacov bud vo vch slovenskch mestch aktivisti a aktivistky Iniciatvy Inakos ponka verejnosti monos podpsa petciu aj osobne. Podrobnejie informcie o miestach, kde bude mon petciu podpsa, zverejn Iniciatva Inakos v najblich doch.

Ako prv zverejnili text petcie a podpisov archy internetov strnky Lesba.sk a Changenet.sk.

Hana Fbry, hovorkya kampane, uviedla: Petciu je potrebn podpsa osobne, pretoe to vyaduje petin zkon, ale svoju podporu mu udia vyjadri aj elektronickou formou i u na Changenete, na lesba.sk alebo mailom na adrese fabry@changenet.sk.

Elektronick podpora bude ma pre ns najm vpovedn hodnotu o pote naich priaznivcov, ale len osobn podpis kadho jednotlivca me dosta petciu do parlamentu, zdraznila Hana Fbry.

Petciu s podpisom, prpadne podpsan petin archy, posielajte na adresu: Iniciatva Inakos, Okrun 13, 917 01 Trnava.

Stiahnite a vytlate si petciu a petin arch.


*/