/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Petcia za prijatie <br/>Zkona o registrovanom partnerstve <br/>dvoch osb rovnakho pohlavia v SR
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Petcia za prijatie
Zkona o registrovanom partnerstve
dvoch osb rovnakho pohlavia v SR


2006-01-16 20:48:52
Zkon vyrovn ance a prinesie do ivota obanov a obianok Slovenskej republiky monos uzatvorenia ttom uznvanho partnerskho zvzku dvojc rovnakho pohlavia.

Obdobn zkon u prijali desiatky demokratickch krajn v Eurpe a v celom svete. Prijatie tohto zkona je dleit z hadiska plnohodnotnej kvality ivota dvojc rovnakho pohlavia. Za podstatn povaujem aj jeho nediskriminan rozmer a napanie mylienok demokracie a humanity.

Ven poslankyne, ven poslanci NR SR, ven lenky a ven lenovia Vldy SR,

iadam Vs, aby ste Nrodnej rade Slovenskej republiky predloili a nsledne schvlili nvrh Zkona o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia.

Meno Priezvisko Adresa trvalho bydliska Podpis
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Osoba, poveren pre ely petinej kampane Iniciatvou Inakos na zastupovanie v styku s orgnmi verejnej sprvy: Anna Fbryov Petcia sa riadi Zkonom o petinom prve . 85/1990 Zb.

Petciu, prpadne petin arch si mete vytlai, podpsa a potou zasla na adresu: Iniciatva Inakos, Okrun 13, 917 01 Trnava

Dbajte, prosm, na itatenos a plnos Vaich dajov (meno, priezvisko, adresa trvalho bydliska - vrtane nzvu mesta i obce a PS).

Petciu je potrebn podpsa osobne, pretoe to vyaduje petin zkon, ale svoju podporu mete vyjadri aj elektronickou formou i u na na adrese inakost@inakost.sk

Petcia vo formte MS Word Petcia vo formte PDF
*/