/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - V januri zane kampa na podporu registrovanho partnerstva v SR
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

V januri zane kampa na podporu registrovanho partnerstva v SR

2005-12-20 20:46:51
Cieom projektu je kontinulne zskavanie spoloenskej a politickej podpory na prijatie Zkona o registrovanom partnerstve gejov a lesieb, presadenie jeho prijatia Nrodnou radou SR a jeho implementovanie tak do prvneho poriadku SR ako aj do povedomia irokej verejnosti.

Projekt sa bude realizova formou petcie za prijatie nvrhu Zkona o registrovanom partnerstve v NR SR a letnm happeningom WHO IS WHO (Kto je kto?), na ktorom zbieranie podpisov pod petciu vyvrchol. Hana Fbry, koordintorka projektu, v tejto svislosti uviedla: "Na podporu podpsania petcie oslovme nielen tzv. obyajnch ud, ale aj autority spoloenskho, kultrneho a politickho ivota, ktorch pozitvny prstup k tme registrovanho partnerstva by nsledne mohol, ako predpokladme, pozitvne ovplyvni aj nerozhodnut as verejnosti."

Prijatie zkona, ktor by spoluitie homosexulnych dvojc legalizoval, by mohol posun relny ivot lesbickej a gejskej komunity do roviny rovnakch obianskych prv, akmi disponuje majoritn spolonos, o Museion povauje za mimoriadne dleit aj z hadiska antidiskriminanch snh Slovenskej republiky v rmci Eurpskej nie. Zrove poda Hany Fbry existencia tohto prvneho rmca kladne ovplyvn kvalitu ivota gejskch a lesbickch dvojc a zrove sa me sta odrazovm mostkom pre majoritn populciu v snahe o pochopenie a akceptciu tejto meniny.

"Rozhodne by to bol pre vetkch obanov a obianky SR signl, e je pre tt dleit, aby mali vetci jeho lenovia v porovnatench podmienkach porovnaten prva a porovnaten povinnosti," dodala Hana Fbry.

*/