/* Iniciatďż˝va Inakosďż˝ - Archív článkov - Charta Iniciatívy Inakosť
Partneri:    Filmovďż˝ festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Teplďż˝ dve percentďż˝


© 2014 Iniciatíva Inakosť,
všetky práva vyhradené

Sponzorovanďż˝ hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Charta Iniciatívy Inakosť

2000-02-27 10:08:01
Napriek tomu sa spoločne usilujú verejne presadzovať pluralitnú podobu občianskej spoločnosti ako neformálnej a civilnej komunity postavenej na sympatii medzi ľuďmi, akceptovaní ich práva na inakosť a naplnení ich základných ľudských práv a potrieb.

Ide nám o kultivovanú koexistenciu plurality registrovaných štýlov a spravodlivú spoločnosť, v ktorej sú si ľudia navzájom jedinečnou originalitou. Občan/občianka v pluralitnej otvorenej spoločnosti bez ohľadu na to, či je heterosexuál, homosexuál, biely, čierny, kresťan, budhista, bez vyznania atď., vníma inakosť druhého ako podnet na premýšľanie, sebareflexiu a priznáva jeho plné právo na všetky základné registrované prejavy.

Iniciatíva Inakosť sa snaží o zrovnoprávnenie gayov, lesbických žien, bisexuálov a transsexuálov v každej oblasti spoločenského života. Základom programu Iniciatívy Inakosť je rešpektovanie rozmanitosti a dôstojnosti ľudských bytostí otvorených voči svetu, schopných rozvážnej a zodpovednej voľby a verejnej diskusie. Jej témou sú prejavy slobody jednotlivca, ktoré majú svoj základ v elementárnych ľudských potrebách a právach, najmä v práve slobodne realizovať citovú, sexuálnu a ekonomickú vzájomnosť so súhlasiacim partnerom/kou ako legitímny a všeobecne rešpektovaný čin. Súkromná inakosť jednotlivca má teda aj verejný rozmer a naplnenie potreby osobného šťastia vo vzťahu je aj vecou politickou, verejnou, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje úroveň kultivovanosti spoločenského života.

Preto program Iniciatívy Inakosť nie je ničím iným ako snahou o dôsledné napĺňanie obsahu základných ľudských práv a slobôd, garantovaných relevantnými medzinárodnými dohovormi.

Iniciatíva Inakosť sa obracia na občiansku spoločnosť ako jeden z jej spoluinterpretov verejných princípov a nie ako na protivníka. Reflektuje tragickosť dejín európskeho priestoru s násilnými pokusmi meniť prirodzenosť človeka, obmedzovať jeho slobodu a jeho slobodu voľby, a preto o náležitosti svojich názorov a požiadaviek chceme presviedčať všetkých, ktorí si osvojujú férovost, zákonný postup a rešpekt voči právu na inakosť.

Iniciatíva Inakosť vyzýva na redefiníciu občianskeho spolužitia zbaveného ideologických jednostranností, historických nánosov neodzrkadľujúcich skutočný stav spoločnosti, nezmyselných póz a tzv. nevyhnutných národnokresťanských tradícií. Vyslovujeme v tejto súvislosti pochybnosti, pokiaľ ide o schopnosť človeka a spoločnosti definovať raz a navždy celú a jedinú pravdu.

Zmysluplnosť moderného občianskeho postoja vidíme v civilnom a autentickom živote a v otvorenom, pokojnom a nenásilnom verejnom dialógu. Inakosť, jej pulzovanie v spoločnosti a kreatívny potenciál rozmanitosti dáva každému záruku možnosti voľby a šance na ceste za osobným naplnením a šťastím.

Bratislava 27. júna 2000

Hnutie Ganymedes: Marián Vojtek, prezident, Anna Daučíková; Občianske združenie Altera: Jana Kapustová, štatutárna zástupkyňa; Občianske združenie HABIO: Silvester S., riaditeľ; Občianske združenie Museion: Hana Fábry, hovorkyňa; Centrum komunikácie, kooperácie a integrácie sexuálnych menšín: Ľuboš Vrbický, prezident, Dušan Veselovský, viceprezident; Jozef Gréč, člen; Občianske združenie H-plus: Vladislav Horňák, štatutárny zástupca, Ivan Janetka, štatutárny zástupca; Peter Králik, voľný aktivista; Marek Mrázik, voľný aktivista; Jaro Gyurik, voľný aktivista

*/