/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Podpte petciu za prijatie Zkona o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Podpte petciu za prijatie Zkona o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia

2006-01-16 09:46:51
Znenie petcie:

Ven poslankyne, ven poslanci Nrodnej rady Slovenskej republiky, ven lenky a ven lenovia Vldy Slovenskej republiky,

svojm podpisom sa pripjam k podpornej kampani Iniciatvy Inakos za prijatie Zkona o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia.

Zkon vyrovn ance a prinesie do ivota obanov a obianok Slovenskej republiky monos uzatvorenia ttom uznvanho partnerskho zvzku dvojc rovnakho pohlavia.

Obdobn zkon u prijali desiatky demokratickch krajn v Eurpe a v celom svete. Prijatie tohto zkona je dleit z hadiska plnohodnotnej kvality ivota dvojc rovnakho pohlavia. Za podstatn povaujem aj jeho nediskriminan rozmer a napanie mylienok demokracie a humanity.

Ven poslankyne, ven poslanci NR SR,
ven lenky a ven lenovia Vldy SR,

iadam Vs, aby ste Nrodnej rade Slovenskej republiky predloili a nsledne schvlili nvrh Zkona o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia.

Meno, priezvisko, adresa trvalho bydliska:

PODPIS:

=====================================================

Osoba, poveren pre ely petinej kampane Iniciatvou Inakos na zastupovanie v styku s orgnmi verejnej sprvy: Anna Fbryov, Mikovnyho 15, 831 02 Bratislava

Petcia sa riadi Zkonom o petinom prve . 85/1990 Zb.

Petciu, prpadne petin arch si mete vytlai, podpsa a potou zasla na adresu: Iniciatva Inakos, Okrun 13, 917 01 Trnava

Dbajte, prosm, na itatenos a plnos Vaich dajov (meno, priezvisko, adresa trvalho bydliska - vrtane nzvu mesta i obce a PS).

Petciu je potrebn podpsa osobne, pretoe to vyaduje petin zkon a tak len osobn podpis kadho a kadej z ns me dosta petciu na rokovanie Nrodnej rady Slovenskej republiky.

Iniciatva Inakos privta, ak dte petciu podpsa svojim prbuznm, priateom i kolegom...

akujeme za Vau podporu.

PETCIA A PETIN ARCH NA STIAHNUTIE A VYTLAENIE

*/