/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Vyhlsenie Iniciatvy Inakos k podmienkam KDH pre podporu Ivety Radiovej ako prezidentskej kandidtky
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Vyhlsenie Iniciatvy Inakos k podmienkam KDH pre podporu Ivety Radiovej ako prezidentskej kandidtky

2008-03-04 16:24:18
Iniciatva Inakos vyjadruje nad takmto postupom KDH znepokojenie. Namietame proti tomu, aby udsk prva gejov a lesieb vrtane prv dvojc na dstojn ivot v zkonom uznanom registrovanom partnerstve boli predmetom dohd a obchodov politikov bez naej asti a v rozpore s naimi prvami a potrebami, ktor iadnym spsobom neohrozuj ani neobmedzuj intitt manelstva ani ochranu rodiny.

Gejovia a lesby s rovnoprvnymi obanmi tohto ttu a prezident Slovenskej republiky je aj naim prezidentom. Vyzvame preto Ivetu Radiov, aby u teraz preukzala, e chce by prezidentkou vetkch obanov Slovenskej republiky a aby nepristpila na prijatie takch podmienok, ktor jej to neumonia.

Zrove Ivetu Radiov vyzvame na jasn formulovanie svojho postoja vo vzahu k prvam menn, vrtane prva na plnohodnotn a dstojn ivot prov rovnakho pohlavia v zkonom upravenom registrovanom partnerstve.

V Bratislave 04. marca 2008.

Jlius Koleni
predseda sprvnej rady Iniciatvy Inakos

*/