/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Zvzky homosexulov nie s na Slovensku tmou da
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Zvzky homosexulov nie s na Slovensku tmou da

2008-01-11 15:32:18
Poda iniciatvy Inakos Slovensko takto zkon potrebuje, zatia to vak nevyzer, e sa ho podar prija v tomto volebnom obdob.
Pomoc pri rozprden debaty na tto tmu vo tvrtok iniciatve Inakos prisbil vicepremir pre meniny a udsk prva Duan aplovi, ktor chce zapoji do debaty aj odborn intitcie. Diskusia, v ktorej by nemal chba ani parlamentn vbor pre udsk prva, m prinies definciu obsahu registrovanho partnerstva, prijaten pre verejnos.
Nechc adopcie det
Poda predsedu sprvnej rady iniciatvy Inakos Jliusa Kolenia by im mal zkon hlavne uahi ivot a odstrni ich znevhodnen postavenie.
Homosexuli sa stretvaj s viacermi praktickmi problmami naprklad pri majetkovch vzahoch, dedistve, i pri zdravotnch problmoch, ke maj problm dozvedie sa viac o zdravotnom stave partnera, pretoe nie s najbliia rodina.
Vicepremir Duan aplovi prisbil pomoc pri diskusii o partnerstvch homosexulov.
"Tento zkon, ak bude prijat v SR, sa nebude zaobera adopciou det prmi rovnakho pohlavia," zdraznil Koleni. Prve monos adopci pri diskusich vyvolva najv odpor.
Slovensk spolonos je poda Inakosti pripraven prija tak opatrenia na odstrnenie diskrimincie prov rovnakho pohlavia, aby sa mohla hrdo prihlsi k hodnotm E.
Partnerstvo prov rovnakho pohlavia nem z okolitch krajn okrem Slovenska zkonom oetren ani Posko. V Raksku sa u zkon pripravuje. V eskej republike je mon uzatvra registrovan partnerstv a v Maarsku existuje intitt druha a druky, ktor sa vzahuje aj na pry rovnakho pohlavia. Pre politikov to nie je tma da.
Koalcia aj opozcia sa zhoduj, e problm homosexulnych partnerstiev nie je na Slovensku tmou da. Poda premira Roberta Fica s podstatne dleitejie tmy. "Je to tma, ktor sa umelo vtla slovenskej verejnosti a nemyslm si, e niekedy bude tmou rokovania vldy," vyhlsil ete v decembri po rokovan kabinetu.
Vicepremir pre meniny Duan aplovi, ktor tvrtkov stretnutie s Koleniom zatia nekomentoval, nedvno vyhlsil, e v tomto volebnom obdob ete nedozrel as na prijatie zkona o registrovanch partnerstvch.

Anketa

Malo by Slovensko uzkoni registrovan partnerstvo prov rovnakho pohlavia?

- nie je pripraven ani na diskusiu o tejto tme (61.2%)
- zkon nie, ale treba o tom aspo diskutova (2.3%)
- no, treba to oetri zkonom (35.3%)
- neviem (1.2%)

S podporou SNS urite nemono rta. f nrodniarov Jn Slota, ktor je znmy svojimi vyjadreniami proti homosexulom, si mysl, e Slovensko m in dleitejie problmy. "Poda mjho nzoru je doslovne chyln, aby takto zvzky boli realizovan medzi rovnakmi pohlaviami," povedal vo tvrtok Slota pre Aktulne.sk.
Ani poda podpredsedu S-HZDS Milana Urbniho nie je slovensk spolonos pripraven na prijatie zkona o zvzkoch homosexulnych prov.
Jasn nie takmto zvzkom od zaiatku hovor KDH. Poda poslanca Pavla Minrika spolonos na to absoltne nie je pripraven.
Rovnak nzor m aj SMK, ktor tto tmu nepovauje za aktulnu. "Nevidm politick vu ani pripravenos spolonosti na seriznu debatu," dodal predseda poslaneckho klubu strany Gyula Brdos. Pripomenul, e Smer v opozcii o tom hovoril, teraz to vak u nie je jeho agenda.
Poda Stanislava Jania z SDK-DS m krajina momentlne vnejie problmy.

Autor: Katarna Korgov

Cel lnok na: http://aktualne.centrum.sk/domov/zdravie-skolstvo-spolocnost/clanek.phtml?id=1150041

*/