/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Lesbiky popoludn v rozhlase prekali
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Lesbiky popoludn v rozhlase prekali

2007-12-04 13:06:04
Tk tvrd, e zaradi pmintov prbeh zo ivota lesbickho pru do popoludajieho vysielania Rdia Slovensko bolo nevhodn. Nepilo sa mu, e eny hovorili o umelom oplodnen, ani to, e mali zmenen hlasy. pravu hlasov si vyiadali samy, inak by rozhovor neposkytli.

Absoltne nie je dvod, aby bol podobn program zaraden a po desiatej hodine, mysl si medilny expert Rado Kuta. Aj ke ide o tmu, ktor vyvolva spory, neznamen to poda neho, e je nevhodn pre deti.
Rozhlasov seril sa pokal zmeni niektor predsudky spjan s meninou. V jednej asti sa vyjadrila matka homosexula: Velio som v ivote sksila, toto nepovaujem za iadne neastie.
Rozhlas miniseril odvysielal ako sas Eurpskeho roka rovnakch prleitost pre vetkch. Bol sasou projektu Sme tu dni inakosti, na ktor zskala iniciatva Inakos z radu vldy grant 38,5 tisca eur, z oho polovicu dala Eurpska nia. Sprevdzali ho upozornenia, e program neme by povaovan za postoj nie i radu vldy.
Jlius Koleni z Inakosti hovor, e ilo o tandardn formulciu vychdzajcu zo zmluvy. Koleni si mysl, e SRo i STV by nemali vysiela relcie o homosexulnej komunite len vtedy, ak to maj zaplaten. Iniciatva sa obrtila aj na licenn radu, lebo verejnoprvne mdi poda zkona maj zohadova potreby menn.
Predseda Rozhlasovej rady Vladimr Talian hovor, e rozhlas sa neme tmto tmam vyhba, nemysl si vak, e by sa SRo mal zaobera samostatnou relciou o homosexuloch.
esk televzia vysiela raz tdenne Q magazn. V STV poda jej hovorkyne elmry Habnovej zatia nenastal priestor pre pecializovan relciu. Tmam inej orientcie sa venuje obas v relcich ako Lskanie i Famlia.

http://www.sme.sk/c/3618908/lesbicky-popoludni-v-rozhlase-prekazali.html

4. 12. 2007 | (zu)

*/