/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - <u>Tlaov sprva</u>
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Tlaov sprva

2008-01-11 12:34:07
Vo tvrtok 10. janura 2008 o 10,00 hod. sa na rade vldy SR v Bratislave uskutonilo stretnutie podpredsedu vldy SR pre vedomostn spolonos, eurpske zleitosti, udsk prva a meniny Duana aplovia so zstupcami Iniciatvy Inakos.

Zstupcovia Iniciatvy Inakos informovali podpredsedu vldy SR Duana aplovia o vsledkoch spenho projektu SME TU - dni inakosti, ktor bol realizovan v rmci Eurpskeho roku rovnakch prleitost pre vetkch 2007 - na ceste k spravodlivej spolonosti.

Vsledkom stretnutia je dohoda o pokraovan aktvnej spoluprce medzi podpredsedom vldy SR Duanom aploviom a Iniciatvou Inakos pri zabezpeovan spoloenskej a odbornej diskusie o intitte registrovanho partnerstva dvoch osb rovnakho pohlavia.

Na diskusii by sa poda Duana aplovia mal podiea aj Vbor Nrodnej rady Slovenskej republiky pre udsk prva, nrodnosti a postavenie ien. Podpredseda vldy SR Duan aplovi prisbil, e bude iniciova posun diskusie viac do odbornej roviny s asou odbornch intitci.

Cieom tejto diskusie bude hadanie a definovanie obsahu intittu registrovanho partnerstva dvoch osb rovnakho pohlavia prijatenho pre slovensk spolonos.

V Bratislave 10. janura 2008.

*/