/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - 29.11. 10.12.2007 divadeln komdia NORMAN, SI TO TY?
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

29.11. 10.12.2007 divadeln komdia NORMAN, SI TO TY?

2007-12-09 19:06:37
Bola to prv hra, ktor sa otvorene a vtipne zaoberala tmou homosexuality, a kee v tom ase sa ete nehovorilo o homosexualite tak otvorene ako dnes, stretla sa s pozoruhodnm prijatm. Aj preto bola v roku 1976 spene sfilmovan a na divadelnch doskch sa postupne hrala v 35 krajnch sveta.
S odstupom asu ju autori prepracovali a zaktualizovali. Ide o skutone ahk, konverzan komdiu s mnostvom skvelch gagov, ktorej prbeh je v podstate o nutnosti pochopenia a tolerancie.
Na slovensk javisk ju po prv raz prina DIVA production s vbornm hereckm obsadenm v dvoch alterncich ( Andy Hryc, Ta Radeva, Katarna Orbanov, Csongor Kassai, Viktor Horjn, Jozef Kapec, tefan Martinovi, Renta Rynkov, Gabriela Csinov) v rii ubomra Fifika.

Viac o predstaven na: www.divaproduction.sk

V rmci Eurpskeho roku rovnakch prleitost pre vetkch 2007 na ceste k spravodlivej spolonosti Iniciatva Inakos zorganizovala 3 predstavenia, ako sas projektu Iniciatvy Inakos SME TU - dni inakosti:
29. novembra 2007 o 19.00 v DK Zrkadlov hj v Bratislava-Petralke
  5. decembra 2007 o 19.00 v Dome umenia v Pieanoch
10. decembra 2007 o 19.00 v Dome kultry Druba MsKS v Leviciach

Plagt k hre

Tento projekt je realizovan s finannou podporou Eurpskej komisie a radu vldy SR, odra nzory autora a Eurpska komisia, rad vldy SR a Ministerstvo financi SR nezodpovedaj za akkovek pouitie informci tam obsiahnutch. Za obsah tohto dokumentu je vlune zodpovedn Iniciatva Inakos a za iadnych okolnost neme by povaovan za postoj Eurpskej komisie, radu vldy SR alebo Ministerstva financi SR.*/