/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - <u>Tlaov sprva</u>
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Tlaov sprva

2007-11-07 18:21:44
V doch 12. - 14. novembra 2007 sa v Kine Tatra v Bratislave uskuton prehliadka filmov s lesbickou a gejskou tematikou pod nzvom Filmov Festival Inakosti - ozveny Mezipatier, ktor organizuje obianske zdruenie Iniciatva Inakos.

tyri zo iestich premietanch filmov s prevzat z smeho eskho gay a lesbickho filmovho festivalu MEZIPATRA 2007, ktor sa kon od 26. oktbra 2007 do 11. novembra 2007 v Brne a v Prahe pod ztitou pna Vclava Havla a MUDr. Pavla Bma, primtora Hlavnho mesta R Prahy.

Zstupcovia mdi mu poiada o akreditciu na Filmov Festival Inakosti - ozveny Mezipatier do 11.11.2007 / 16,00 hod. e-mailom na adrese: pavol.cavojsky@inakost.sk
telefonick kontakt: Pavol avojsk, tel.: +421 910 715 360.
V iadosti je potrebn uvies meno a priezvisko osoby, pre ktor sa akreditcia iada.
Kee poet akreditci je obmedzen, o udelench akreditcich bud iadatelia informovan.

Tento projekt sa uskuton vaka programu Podporme vek npady Konta Orange, n. f.

Viac informci njdete na: www.inakost.sk a www.mezipatra.cz

V Bratislave 7. novembra 2007.

*/