/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - DHOV JESE - 30. oktber 2007 - 29. november 2007
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

DHOV JESE - 30. oktber 2007 - 29. november 2007

2007-10-29 11:42:54
Filmov Festival Inakosti - ozveny Mezipatier
prehliadka filmov s lesbickou a gejskou tematikou
12. - 14. november 2007
Kino Tatra
Nmestie 1. mja 5, Bratislava

Divadeln predstavenia komdie Rona Clarka a Sama Bobricka NORMAN, SI TO TY?
s tmou coming outu a vzahov rodiov a ich homosexulnych det
15. november 2007
22. november 2007
27. november 2007
29. november 2007
Dom kultry Zrkadlov hj
Rovniankova ulica 3, Bratislava - Petralka

Divadeln predstavenie 29.11.2007 sa uskuton v rmci Eurpskeho roku rovnakch prleitost pre vetkch 2007 - na ceste k spravodlivej spolonosti

Vstava venovan Ivanovi Pogaiovi vznamnmu slovenskmu LGB aktivistovi, ktor zomrel v roku 2006
15. - 22. november 2007
Dom kultry Zrkadlov hj
Rovniankova ulica 3, Bratislava - Petralka

Vstava je sasou projektu SME TU - dni inakosti a uskuton sa v rmci Eurpskeho roku rovnakch prleitost pre vetkch 2007 - na ceste k spravodlivej spolonosti

Rozhlasov relcie v Slovenskom rozhlase
na tmy diskrimincie na zklade sexulnej orientcie a znevhodnenho
postavenia prov rovnakho pohlavia v Slovenskom prvnom poriadku:
30. oktber 2007 o 22,30 hod., okruh Rdio Slovensko
12. - 16. november 2007 o 11,45 hod. a reprza o 16,40 hod., okruh Rdio Slovensko
19. november 2007 o 20, 00 hod., okruh Rdio Regina

Rozhlasov relcie sasou projektu SME TU - dni inakosti v rmci Eurpskeho roku rovnakch prleitost pre vetkch 2007 - na ceste k spravodlivej spolonosti

Plagt

*/