/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Po NEVYLIEITENCH alia skvel komdia s homosexulnou tmou!
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Po NEVYLIEITENCH alia skvel komdia s homosexulnou tmou!

2007-10-15 10:11:26
Komdia o tom ako sa pdesiatnikovi zrti svet, ke zist, e mu ena ula s jeho vlastnm bratom a syn homosexul ije s partnerom.

V alterncich hraj: Andrej Hryc, Csongor Kassai, Viktor Horjn, Jozef Kapec, tefan Martinovi, Ta Radeva, Katarna Orbanov, Renta Rynkov a Gabriela Csinov

15. novembra (tvrtok) 2007 o 19:00 hod. (Vek sla) 1. premira
22. novembra (tvrtok) 2007 o 19:00 hod. (Vek sla) 2. premira

Dom kultry Zrkadlov hj, Rovniankova 3, Bratislava-Petralka

NORMAN, SI TO TY? (NORMAN, IS THAT YOU?) je komdia, ktor s nadhadom vtipkuje nad tmou homosexulnych vzahov, ale aj manelskej nevery a vysporiadania sa rodiov s faktom, e aj v normlnej heterosexulnej rodine me by homosexulny potomok, vznikla u v roku 1970 a premiru mala v Lyceum Theatre v New Yorku, 19. februra 1970. Bola to prv hra, ktor sa otvorene a vtipne zaoberala tmou homosexuality, a kee v tom ase sa ete nehovorilo o homosexualite tak otvorene ako dnes, stretla sa s pozoruhodnm prijatm. Aj preto bola v roku 1976 spene sfilmovan a na divadelnch doskch sa postupne hrala v 35 krajnch sveta. Po ase sa vak autori rozhodli vdchnu do nej viac sasnosti, a preto ju prepracovali a zaktualizovali. Ide o skutone ahk, konverzan komdiu s mnostvom skvelch gagov na zatia ete stle tekliv tmu, ktorej prbeh je v podstate o nutnosti pochopenia a tolerancie.

Viac informci o predstaven na: http://www.divaproduction.sk/pripravujeme.html

Reprzy:

27. novembra 2007 o 19.00 v DK Zrkadlov hj

Objednvky a rezervcie: Agentra KOVOV: tel: 52 49 13 78
Pokladnica Domu kultry Zrkadlov hj: tel. 63 83 67 64

V rmci Eurpskeho roku rovnakch prleitost pre vetkch 2007 na ceste k spravodlivej spolonosti sa uskutonia 3 predstavenia, ktor s sasou predstavenia projektu Iniciatvy Inakos SME TU dni inakosti:

29. novembra 2007 o 19.00 v DK Zrkadlov hj v Bratislava-Petralke
  5. decembra 2007 o 19.00 v Dome umenia v Pieanoch
10. decembra 2007 o 19.00 v Dome kultry Druba MsKS v Leviciach

*/