/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Nemcom by homosexulny kancelr neprekal
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Nemcom by homosexulny kancelr neprekal

2007-09-25 01:38:42
Klaus Wowereit sa kandidova zatia nechyst.

Populrny socilnodemokratick politik sa k svojej homosexualite otvorene hlsi. "Myslm si, e by to bolo mon," odpovedal Wowereit poda dennku Bild na otzku, i by Nemecko mohlo ma homosexulneho kancelra.
Sm sce tvrd, e ako prpadnho uchdzaa o funkciu fa vldy podpor svojho stranckeho kolegu a vodcu SPD Kurta Becka, ale nemeck mdi si u zaali kls otzku, ak ance by mal Wowereit, keby sa SPD rozhodovala, koho m ako monho kancelra nominova.
Z priameho prirovnania na zklade otzok obanom sce vychdza Wowereit o nieo horie ako premir zpadonemeckej spolkovej krajiny Pornie - Falc Beck, ale nie vrazne.

Na vchode Nemecka si dokonca povenie berlnskeho primtora na kancelra el 39 percent obanov, zatia o Beckovi by dalo prednos 22 percent.
Na otzku, i by bol Wowereit lepm vyzvateom sasnej kancelrky Angely Merkelovej z Kresanskodemokratickej nie (CDU), oznaila vina respondentov pre u za vhodnejieho spera Becka, 28 percent Nemcov by ale preferovalo berlnskeho politika.
Wowereit v diskusii usporiadanej asopisom Die Zeit na priamu otzku ohadom svojej prpadnej kandidatry na kancelra trocha vyhbavo odpovedal, e Beck "je tm prvm v strane, kto pre tto funkciu prichdza do vahy" a dodal, e ho bude podporova.
Ironicky pritom poznamenal, e vzorom pre SPD me by "marinsky kult" okolo Merkelovej, ktor je oslavovan bez toho, e by dosahovala vek spechy.

"Homosexualita nie je prekkou"

Obyvatestvo spolkovej republiky sa vak kadopdne podobnho politika nezrieka, kancelr-homosexul alebo kancelr-lesbika nie je v dnenom Nemecku vbec nemonou predstavou.
Nezanedbatench 79 percent respondentov toti uviedlo, e orientcia na rovnak pohlavie by pre vkon funkcie nebola prekkou. Problm by s tm malo len 18 percent Nemcov.
Vsledky s vak mierne odlin na zpade a vchode Nemecka. V novch spolkovch krajinch homosexualitu ako prekku nevnma 87 percent obyvateov, v bvalom zpadnom Nemecku 77 percent.
Za samozrejmos oznail eventualitu, e by na ele nemeckej vldy stl gay, aj pravdepodobn budci predseda konzervatvnej Ktresanskosocilnej nie (CSU) Erwin Huber.
"stava zakazuje akkovek diskriminciu," podotkol bavorsk politik.

*/