/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Iniciatva Inakos oceuje pozitvny prstup Ministerstva prce, socilnych vec a rodiny SR
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Iniciatva Inakos oceuje pozitvny prstup Ministerstva prce, socilnych vec a rodiny SR

2007-09-25 00:56:33
Predmetom stretnutia boli monosti participcie Ministerstva prce, socilnych vec a rodiny SR pri odstraovan diskrimincie na zklade sexulnej orientcie v Slovenskej republike. Na rokovan boli identifikovan oblasti, v ktorch me Ministerstvo prce, socilnych vec a rodiny SR aktvne prispie k odstraovaniu diskrimincie na zklade sexulnej orientcie.
Ilo o prv oficilne rokovanie hnutia obhajujceho prva gejov a lesieb s ministerstvom v histrii Slovenskej republiky, ktor Iniciatva Inakos povauje za prelomenie bariry v tejto oblasti. Zstupcovia Iniciatvy Inakos v tejto svislosti oceuj pozitvny prstup Ministerstva prce, socilnych vec a rodiny SR a jeho pripravenos participova na odstraovan diskrimincie na zklade sexulnej orientcie.
Na zklade stretnutia Iniciatvy Inakos s podpredsedom vldy SR pre vedomostn spolonos, eurpske zleitosti, udsk prva a meniny doc. PhDr. Duanom aploviom, DrSc., ktor sa uskutonilo na jar tohto roku a dnenho stretnutia na Ministerstve prce, socilnych vec a rodiny SR, zstupcovia Iniciatvy Inakos oakvaj, e v kontexte Eurpskeho roku rovnakch prleitost pre vetkch 2007 - na ceste k spravodlivej spolonosti, sa aj ostatn rezorty rovnako pozitvne a aktvne prihlsia k odstraovaniu diskrimincie na zklade sexulnej orientcie v Slovenskej republike. V Bratislave 24. septembra 2007.
*/