/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - INAKOS: poiadalo vldu o prpravu zkona o partnerstvch ud rovnakho pohlavia
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

INAKOS: poiadalo vldu o prpravu zkona o partnerstvch ud rovnakho pohlavia

2007-10-11 00:14:17
aplovi v minulosti podporil prijatie takho zkona. Podobn predpisy prijali u niektor krajiny.
Na Slovensku s poda zdruenia homosexuli v sasnosti diskriminovan. "Nemonosou uzatvra takho partnerstv sa poruuj nae zkladn prva a slobody," povedal Ivo Slvka z Iniciatvy Inakos. Tvrdil, e v krajine sa zvyuje poet ud, ktor shlasia s uzkonenm registrovanch partnerstiev.
Predseda sprvnej rady zdruenia Jlius Koleni oakva, e takto zkon bude schvlen ete v tomto volebnom obdob. Jeho prijatie by nemalo by poda neho problmom pre avicov Smer-socilnu demokraciu. "Eurpski socialisti klad vek draz na meninov politiku vldy vrtane dodriavania prv gayov a lesieb," argumentoval Koleni.
Zkon by mal poda zstupcovia zdruenia odstrni terajie znevhodnen postavenie gayov a lesieb, ktor ani po dlhoronom partnerstve nie s oficilne prbuzn. "Nemme prvo automaticky nahliada do zdravotnej dokumentcie svojho registrovanho partnera, nemme nrok na vdovsk a vdoveck dchodok, (...) nememe vytvra bezpodielov spoluvlastnctvo," priblil Koleni. Homosexulom tie preka, e nemaj nrok na pracovn vono pri mrt partnera i pri jeho oetrovan.

Uzatvra registrovan partnerstv mu homosexuli naprklad v esku. Zkon partnerom a partnerkm umouje naprklad zastupova sa v bench zleitostiach. Mu po sebe dedi ako manelia, adopciu det vak zkon nepovouje. http://www.sme.sk/c/3531317/s-prijatim-zakona-o-partnerstve-homosexualov-suhlasi-stale-viac-ludi.html

*/