/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - JEDENSTY RONK SLOVENSKO-ESKHO STRETNUTIA GEJOV, LESIEB A ICH PRIATEOV
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

JEDENSTY RONK SLOVENSKO-ESKHO STRETNUTIA GEJOV, LESIEB A ICH PRIATEOV

2007-10-14 19:06:54
Ako iste viete, stretnutia sa konaj vdy na konci oktbra pri prleitosti spomienky na vznik prvej SR, striedavo jeden rok na eskej strane pri hranici so Slovenskom a druh rok zase na Slovensku pri hraniciach s eskom. Boli by sme radi, keby sa tto tradcia v rmci monost udriavala aj v budconsti.

Tohtoron stretnutie sa uskuton v sobotu 27.10.2007.
Zraz astnkov bude o 12.00 hod. na elezninej stanici v Trenne, pri retaurcii ROTUNDA (pri parku). Odtia sa pjdeme ubytova v irsom centre Trenna.
Nasledova bude prehliadka mesta a jeho historickch pamiatok, a slovensko-esk vzjomnos si pripomenieme spolone pri Pamtnku padlch z 2. svetovej vojny v lesoparku BREZINA. Odtia sa vrtime sp na ubytovanie.
Spolon veera bude v retaurcii FATIMA a po veeri sa presunieme do APOLA - nho podniku v centre mesta, na Mierovom nmest.

- cena za ubytovanie je cca 230 a 250,- Sk,
- cena za veeru cca 120,- Sk, ktore si plati kad astnk sm ako aj konzumciu v kaviarni poas nonej prty
(ceny v Apole s prijaten (napr.1 pivo 27,- Sk, 1dcl vna 17,- Sk, faa umivho vna 150,- Sk at.)

Nezabudnite si vzia so sebou do batohov aj fotoaparty, mnoho dobrej nlady a tie ttne vlajky R a SR.

INFO o 11. ronku Slovensko-eskho stretnuta gejov a lesieb rte alej prostrednstvom webovch strnok i osobnch kontaktov.

ZUJEM O UBYTOVANIE NAHLSTE DO 24.10. 2007 e-mailom na adresu: stretnutieTN@zoznam.sk

Teme sa na Vau as!
M.M.

*/