/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - <u>Tlaov sprva</u>
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Tlaov sprva

2007-09-08 11:33:43

Poas siedmych dn od 8. do 14. septembra 2007 bude v Bratislave na Nmest SNP umiestnen edukano-umeleck putovn vstava SME TU - dni inakosti.

Vstavu organizuje Iniciatva Inakos ako sas projektu SME TU - dni inakosti realizovanho v rmci Eurpskeho roku rovnakch prleitost pre vetkch 2007 - na ceste k spravodlivej spolonosti.

Cieom vstavy je oboznmi verejnos s histriou a sasnosou ivota gejov a lesieb v Eurpe a na Slovensku: diskrimincia v minulosti - smerovanie k rovnoprvnosti v sasnosti.

Panely vstavy sa venuj tmam:

  - Homosexualita v obraze dejn (prehistria, antika, stredovek, renesancia, osvietenstvo,
    20. storoie, boj za prva homosexulov)
  - Gejovia a lesby v legislatve Eurpskej nie
  - Preo nestaia zmluvy, ale treba zkon o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia
  - Krajiny, v ktorch existuj zkony upravujce spoluitie prov rovnakho pohlavia
  - Registrovan partnerstv a manelstv gejov a lesieb a demografick vvoj
  - Homosexulne pry a deti
  - Znme osobnosti
  - Vroky na tmu homosexualita
  - Rznorodos vo firmch - IBM
  - Pouenie a dotaznk pre heterosexulov
  - Homosexualita v prrode
  - Predstavenie Iniciatvy Inakos a projektu SME TU - dni inakosti
  - Odborn seminr Inakos a diskrimincia
  - Petcia za prijatie zkona o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia

Verejnos si vstavu me pozrie denne od 10,00 hod. do 18,00 hod.

Po Bratislave sa vstava presunie do Banskej Bystrice (15.-21.9.2007) a do Koc (22.-28.9.2007).
V Bratislave 08. septembra 2007.

*/