/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - <u>Tlaov sprva</u>
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Tlaov sprva

2007-09-06 11:03:05
Vstavu organizuje Iniciatva Inakos denne od 10,00 hod. do 18,00 hod. postupne v troch slovenskch mestch:
v Bratislave na Nmest SNP v doch 8 . - 14. 9. 2007
v Banskej Bystrici na Nmest tefana Moyzesa v doch 15. - 21. 9. 2007
v Koiciach na Mlynskej ulici pred Jakabovm palcom v doch 22. - 28. 9. 2007.

Tmou vstavy je histria a sasnos ivota gejov a lesieb v Eurpe a na Slovensku: diskrimincia v minulosti - smerovanie k rovnoprvnosti v sasnosti.

Vstava je sasou projektu SME TU - dni inakosti realizovanho Iniciatvou Inakos v rmci Eurpskeho roku rovnakch prleitost pre vetkch 2007 - na ceste k spravodlivej spolonosti.

V Bratislave 06. septembra 2007.
*/