/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - SME TU - dni inakosti - umelecko-edukan vstava
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

SME TU - dni inakosti - umelecko-edukan vstava

2007-10-01 17:53:31
Vstavu zorganizovala Iniciatva Inakos a mete si ju pozrie postupne v troch slovenskch mestch
denne od 10,00 hod. do 18,00 hod.

v BRATISLAVE 8 . 14. septembra na Nmest SNP
v BANSKEJ BYSTRICI 15. 21. septembra na Nmesti tefana Moyzesa
v KOICIACH 22. 28. septembra 2007 na Mlynskej ulici pred Jakabovym palcom.

Tento projekt je realizovan s finannou podporou Eurpskej komisie a radu vldy SR, odra nzory autora a Eurpska komisia, rad vldy SR a Ministerstvo financi SR nezodpovedaj za akkovek pouitie informci v om obsiahnutch. Za obsah projektu je vlune zodpovedn Iniciatva Inakos a za iadnych okolnost neme by povaovan za postoj Eurpskej komisie, radu vldy SR alebo Ministerstva financi SR.

Plagt k vstave

Reklamn spot

Fotografie z vstavy na Nmest SNP v Bratislave

Fotografie z vstavy na Nmest . Moyzesa v Banskej Bystrici

Fotografie z vstavy na Mlynskej ulici v Koiciach

*/