/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Konferencia "2007 - Eurpsky rok rovnakch prleitost pre vetkch: Socialisti za spravodliv a mierumilovn spolonos"
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Konferencia "2007 - Eurpsky rok rovnakch prleitost pre vetkch: Socialisti za spravodliv a mierumilovn spolonos"

2007-08-12 19:03:55
Za Iniciatvu Inakos sa na konferencii zastnil predseda sprvnej rady Jlius Koleni. Zo Slovenska sa na konferencii zastnili tie pracovnci Sekcie udskch prv a menn radu vldy SR.

Martin Schulz - prezident frakcie Strany eurpskych socialistov vo svojom vodnom prhovore zdraznil dleitos boja proti diskrimincii z dvodu sexulnej orientcie. Poukzal na neprijatenos dehonestujcich vyjadren prezentovanch niektormi verejnmi initemi na adresu homosexulov.

Prv panel konferencie bol zameran na aktivity Eurpskej nie v boji proti diskrimincii. Predsedal mu Michael Cashman - Co-prezident Medzinrodnej skupiny za prva gejov a lesieb v Eurpskom parlamente. Druh panel sa sstredil na rovnos prleitost v oblasti zamestnanosti a opatrenia v boji proti priamej a nepriamej diskrimincii. Catelene Passchier - tajomnka Eurpskej odborovej konfedercie (ETUC) vo svojom vystpen vyhlsila, e aj otzka rovnosti prleitost pre gejov a lesby je pre ETUC prioritou a cieom ETUC je zabezpeenie nediskriminanho zaobchdzania s touto meninou, v om vid tie lohu odborov. Tret panel bol venovan viacnsobnej diskrimincii a vo tvrtom paneli sa diskutovalo o zvzku a angaovanosti socialistov pri zabezpeovan rovnosti prleitost pre vetkch.

Vo svojom diskusnom prspevku Jlius Koleni ocenil prstup podpredsedu vldy SR Duana aplovia, poslankyne Eurpskeho parlamentu Moniky Flakovej - Beovej, ako aj Vboru NR SR pre udsk prva, meniny a postavenie ien, k prvam gejov a lesieb. Zdraznil vak, e zo strany vldy SR ako aj strany SMER - SD nejde v dostatonej miere o iniciatvny a aktvny prstup, ktor by vlda s dominantnm zastpenm socilnodemokratickej strany mala v oblasti ochrany udskch prv uplatova. Jlius Koleni vyzval Eurpskych socialistov, aby pokraovali v dialgu so stranou SMER - SD, a to aj napriek existujcej koalcii so SNS, s cieom dosiahnu realizciu konkrtnych krokov pri zlepovan legislatvy v oblasti udskch prv, vrtane odstrnenia znevhodnenho postavenia prov rovnakho pohlavia v prvnom poriadku Slovenskej republiky.

Program

Pln

*/