/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Inakos vyzvala PES na spoluprcu so Smerom
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Inakos vyzvala PES na spoluprcu so Smerom

2007-07-10 11:07:17
Inakos sa v Eurpskom parlamente zastnila na konferencii frakcie Strany eurpskych socialistov "2007 - Eurpsky rok rovnakch prleitost pre vetkch: Socialisti za spravodliv a mierumilovn spolonos," ktor sa uskutonila 4. a 5. jla v Bruseli. Ako informoval Slvka, prv panel konferencie bol zameran na aktivity Eurpskej nie (E) v boji proti diskrimincii. Predsedal mu Michael Cashman - Co-prezident Medzinrodnej skupiny za prva gejov a lesieb v Eurpskom parlamente. Druh as konferencie sa sstredila na rovnos prleitost v oblasti zamestnanosti a opatrenia v boji proti priamej a nepriamej diskrimincii. Tret panel bol venovan viacnsobnej diskrimincii a vo tvrtom sa diskutovalo o zvzku a angaovanosti socialistov pri zabezpeovan rovnosti prleitost pre vetkch.

Prezident frakcie Strany eurpskych socialistov Martin Schulz vo svojom prhovore zdraznil dleitos boja proti diskrimincii pre sexulnu orientciu. Poukzal na neprijatenos dehonestujcich vyjadren prezentovanch niektormi verejnmi initemi na adresu homosexulov.

*/